21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ގައުމީ ޓީމު މިފަހަރު ކޭމްޕް ކުރާނީ ޤަތަރުގައި

  • މާލޭގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ނުކުޅޭނެ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 29 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 22:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓްރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) -- އެފްއޭއެމް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ފަށާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކޭމްޕް ކުރާނީ ޤަތަރުގައި ކަމަށް އެފްއޭއެމްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. 

އާދިއްތާ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސައިން ޖަވާޒް ވިދާޅުވީ ޓްރެއިނިންއަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހުނީ ގަލޮޅު ދަނޑަށް ދިމާވި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ ޤަތަރު ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޤަތަރުގައި ފަރިތަކުރުންތައްް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަންނަ މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހާއި ހިސާބުގައި ޤަތަރަށް ފުރޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ޖަވާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ގައުމީ ޓީމު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ދާނީ އެނބުރި ރާއްޖެ ނައިސް ސީދާ ޤަތަރުން ކަމަށް ވެސް ޖަވާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިގޮތަށް ނިންމުމާއެކު މިއަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް އެކުވެރި ކަމުގެ މެޗެއް ގައުމީ ޓީމު ނުކުޅޭނެއެވެ.

ގައުމީ ޓީމު ޤަތަރުގައި ކޭމްޕް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑަށް ގެއްލުންވެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މެޗުތައް ވެސް ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑަށް ގެއްލުންވެފައިވަނީ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. 

ގައުމީ ޓީމުން ވަނީ 30 ކުޅުންތެރިންގް ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލައި ފަރިތަކުރުންތައް އެފްއޭއެމް ޓާފް ދަނޑުގައި ފަށާފައެވެ. ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ލައްވާލާފައި ވަނީ އިންޑިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާއާ އެކު ގްރޫޕް ބީގައެވެ. ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކުޅުން ފަށާނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޖަޒީރާ ޢަލީ

2 މަސް ކުރިން

މި ސަރުކާރުން ޤަތަރާއި ގުޅުން ކަނޑާލި އިރު ޤަތަރުން ރައްދުގައި މިކަމަށް ހުރަސް ނާޅާ. ގައިމު ޗައިނާއަށް ދިޔަ ނަމަ ކޭމްޕް ކުރަން

0
0