19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ޔުވެންޓަސް

ރޮނާލްޑޯއާއެކު އިތުރު ކުޅުންތެރިން ވެސް ޔުވެންޓަސްއަށް ގެންނަނީ

  • އިތުރު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ޔުވެންޓަސްއަށް ގެންނާނެ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 29 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 16:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސްގެ ޖާޒީގައި -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ސޮއިކުރި ނަމަވެސް އަންނަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ކުޅުންތެރިން ޔުވެންޓަސްއަށް ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެކްލަބްގެ ކޯޗު މަސިމިލިއާނޯ އަލެގްރީ ބުނެފިއެވެ. 

ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް ރޮނާލްޑޯ ވަނީ 112 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޔުވެންޓަސްއަށް ބަދަލުވެފައެވެ. އޭނާ އެކްލަބްގައި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަަށް މަޑުކުރާނެއެވެ. ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސްއަށް ގެނެސްފައިވަނީ އެކްލަބަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެންމެފަހުން ޔުވެންޓަސްއިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 1996 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 

އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު އަލެގްރީ ބުނީ އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ މުބާރާތްތައް ކާމިޔާބުކުރަން ކަމަށާއި ރޮނާލްޑޯ އައި ނަމަވެސް އެކަން ބަދަލުނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ވިޔަސް ނުވަތަ އިޓާލިއަން ސެރީއޭއަށް ވިޔަސް ރޮނާލްޑޯގެ އެހީތެރިކަން އެމުބާރާތްތައް ކާމިޔާބުކުރަން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އަލެގްރީ ބުނެފައިވެއެވެ. 

ޕްރީ ސީޒަންގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ޔުވެންޓަސް ބަލިވެފައިނުވާއިރު އެންމެފަހުން ބެނެފީކާއާއި ދެކޮޅަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް ކަޕްގައި ކުޅުނު މެޗުން ވެސް އެޓީމު ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ. 

ޔުވެންޓަސްގެ އެންމެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގަައި ގުނާލެވުނު ޖިއަންލުއީޖީ ބުފޮން އެޓީމު ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު އޭނާގެ ބަދަލުގައި އެޓީމުން ވަނީ މަޓިއާ ޕެރިން ގެނެސްފައެވެ. އިތުރު ކީޕަރެއް ގެނައުމަށް ޔުވެންޓަސްއިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިފަައި ވަނިކޮށް އަލެގްރީ ވަނީ އަންނަ ސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ގޯލު ބަލަހައްޓާނީ ޕެރިންގެ އިތުރުން ސެޒްނީ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. 

އަންނަ ސީޒަނަށް ޔުވެންޓަސް ނުކުންނާނީ ރޮނާލްޑޯއާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް