16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބޮލީވުޑް

ޕްރިޔަންކާ އެންގޭޖް ކުރިކަން ނޭނގުމުން ކަންގަނާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި

  • މި ދެ ތަރިންނަކީ ވަރަށް ގާތް ދެ ރައްޓެހިން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 29 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 14:18 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ކަންގަނާ ރަނައުތް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުން ތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް އެންގޭޖް ކުރިކަން ނޭންގުމުން ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކަންގަނާ ރަނައުޓް ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

މި ދެތަރިން އެކުގައި ވަނީ "ކްރިޝް3" އަދި "ފެޝަން" ގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެދުވަސްވަރުން ފެށިގެން މި ދެތަރިންނަކީ ދެ ރަހުމަތްތެރިންނެވެ.

ނަމަވެސް ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ އެންގޭޖްމަންޓްގެ ވާހަކަ ނުބުނުމުން ކަންގަނާ ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ދާދި ފަހުން ބޭއްވި ފެޝަން ޝޯ އެއްގައި ޕްރިޔަންކާ އޭނާއަށް އޮޅުވާލުމުން ކަންގަނާ ވަނީ މަލާމަތްކޮށްފައެވެ. ކަންގަނާ ބުނެފައިވަނީ ( އައްޗާ؟ ވޯ މެރީ ބޮހޮތް އައްޗީ ދޯސްތުހޭ. އުނޯނޭ މުޖޭ ނެހީ ބަތާޔާ ތޯ ޕިރް މައި ޚަފާހުން) "ޕްރިޔަންކާއަކީ އަހަރެންގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެއް އެވާހަކަ ނުބުނުމުން އަހަރެން މިހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި" އެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޔޫއެސްގެ މީޑިއާއަކުން ވަނީ ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް އެންގޭޖް ކޮށްފައިވާކަން ހާމަ ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް "ބާރަތު" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރ އަލީ އައްބާސް ޒަފަރުވެސް ވަނީ އޭނާގެ ފިލްމް ޕްރިޔަންކާ ދޫކޮށްލި ކަމަށާއި ޕްރިޔަންކާ އެންޖޭގް ކުރިކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަކަށް ޓްވީޓެއް ކޮށްފައެވެ.

ކަންގަނާ މިވަގުތު ދަނީ "މަނިކަރްނިކާ-ދަ ކުއީން އޮފް ޖާންސީ" ގެ ނުނިމި ހުރި ޝޫޓިން ތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ގައެވެ. އަދި އެތާރީޚުގައި ރިތިކް ރޯޝަންގެ ފިލްމް "ސުޕަ 30" ވެސް ރިލީޒް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކަންގަނާ އާއި ރިތިކް އާއި ދެމެދުގައި ކުރިން ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ހިނގި ކަމުގެ އަޑު ވަނީ ފެތުރިގެން ގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ މި ދެރިންގެ ދެމެދުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ޖެހިފައެވެ. އެހެން ކަމުން މި ދެ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ދުވަސް ވެގެން ދާނީ މި ދެތަރިންގެ ފޭނުން ޝައުގުވެރި ވެގެން ދާނެ ދުވަހަކަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް