19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ޖަޕާން

މަހެއްގެ ތެރޭގައި ޖަޕާނަށް ތިންވަނަ ކާރިސާ: ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރައިފި

  • 150,000 ގެއިން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ވަނީ މެދުކެނޑިފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 29 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 12:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


ޖަޕާނަށް ކުރި ވިއްސާރައެއްގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެނީ -- އޭއެފްޕީ

ޖޮންގްޑާރީގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ ބާރުގަދަ ތޫފާން އާދީއްތަ ދުވަހު ޖަޕާނަށް އަރައިފިއެވެ.

މިއީ މިމަހުގެ ތެރޭގައި  ޖަޕާނުގައި ހިނގި ގުދުރަތީ ތިންވަނަ ކާރިސާއެވެ.

ޖަޕާނުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ހޫނު ގަދަ ވުމުގެ ސަބަބުން 30 މީހުން މަރުވެ އެތަކެއް ހާސް މީހުން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑުމިޓް ކޮށް ފަރުވާދީފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައެވެ. އޭގެ ކުރިން  މިމަހުގެ ތެރޭގައި ޖަޕާނަށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން 218 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ 12 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ޖަޕާނަށް އެރި ޖޮންގްޑާރީގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ ތޫފާނުގައި 150,000 ގެއިން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައި ވާއިރު މި ތޫފާނުގައި 16 މީހުން ވަނީ ޒަހަމު ވެފައިވާކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ޖަޕާނުގެ ހީރޯޝީމާގެ ގަވަރުނަރު ހިދެހިކޯ ޔުޒަކީ ވަނީ ތޫފާނާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމަށާއި ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި ކުރިއާލާ ރައްކާތެރިވުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް