11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މެގަން އަށް ޕްރިޔަންކާ ނިކް އިންޓްރޮޑިއުސް ކޮށްދީފި

  • ނިކް ތަޢާރަފް ކޮށްދީފައިވަނީ ފާއިތުވި ހަފްތާގައި އެދެކަނބަލުން ދިރިއުޅުއްވާ ގަނޑުވަރުގައި
  • ޕްރިޔަންކާ އާއި މެގަން އާއި ދެމެދު ރަހުމަތްތެރިކަން އުފެދިފައި އޮންނަތާވަނީ ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 29 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 11:18 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  6. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  7. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް -- ގޫގުލް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް އަށް ތަޢާރަފް ކޮށްދީފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ޕްރިޔަންކާ ނިކް ތަޢާރަފް ކޮށްދީފައިވަނީ ފާއިތުވި ހަފްތާގައި އެދެކަނބަލުން ދިރިއުޅުއްވާ ގަނޑުވަރުގައެވެ.

އިނގިރޭސި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ނިކް، " ކުއާންޓިކޯ" ގެ ތަރި ޕްރިޔަންކާއަށް ޕްރޮޕޯސް ކޮށްފައިވަނީ ވެސް ހަމަ އެ ހަފްތާގައި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ޕްރިޔަންކާ އާއި މެގަން އާއި ދެމެދު ރަހުމަތްތެރިކަން އުފެދިފައި އޮންނަތާ ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައެވެ. އަދި މީދެމީހުން އެކުގައި މަޖާކޮށް އެކުގައި އުޅޭ މަންޒަރު ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޔޫއެސްގެ މީޑިއާއަކުން ވަނީ ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް އެންގޭޖް ކޮށްފައިވާކަން ހާމަ ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް "ބާރަތް" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރ އަލީ އައްބާސް ޒަފަރުވެސް ވަނީ އޭނާގެ ފިލްމް ޕްރިޔަންކާ ދޫކޮށްލި ކަމަށާއި ޕްރިޔަންކާ އެންޖޭގް ކުރިކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަކަށް ޓްވީޓެއް ކޮށްފައެވެ.

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި  ޕްރިޔަންކާ 36، އަދި ނިކް ޖޯނަސް 25 އެކުގައި ޑޭޓް ތަކަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ލޮސް އޭންޖްލްސްގައި ބޭއްވި "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ލައިވް ކޮންސެޓަށް މިވެސް މި ޖޯޑު ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް