23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ބޮލީވުޑް

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މެގަން އަށް ޕްރިޔަންކާ ނިކް އިންޓްރޮޑިއުސް ކޮށްދީފި

  • ނިކް ތަޢާރަފް ކޮށްދީފައިވަނީ ފާއިތުވި ހަފްތާގައި އެދެކަނބަލުން ދިރިއުޅުއްވާ ގަނޑުވަރުގައި
  • ޕްރިޔަންކާ އާއި މެގަން އާއި ދެމެދު ރަހުމަތްތެރިކަން އުފެދިފައި އޮންނަތާވަނީ ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 29 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 11:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް -- ގޫގުލް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް އަށް ތަޢާރަފް ކޮށްދީފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ޕްރިޔަންކާ ނިކް ތަޢާރަފް ކޮށްދީފައިވަނީ ފާއިތުވި ހަފްތާގައި އެދެކަނބަލުން ދިރިއުޅުއްވާ ގަނޑުވަރުގައެވެ.

އިނގިރޭސި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ނިކް، " ކުއާންޓިކޯ" ގެ ތަރި ޕްރިޔަންކާއަށް ޕްރޮޕޯސް ކޮށްފައިވަނީ ވެސް ހަމަ އެ ހަފްތާގައި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ޕްރިޔަންކާ އާއި މެގަން އާއި ދެމެދު ރަހުމަތްތެރިކަން އުފެދިފައި އޮންނަތާ ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައެވެ. އަދި މީދެމީހުން އެކުގައި މަޖާކޮށް އެކުގައި އުޅޭ މަންޒަރު ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޔޫއެސްގެ މީޑިއާއަކުން ވަނީ ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް އެންގޭޖް ކޮށްފައިވާކަން ހާމަ ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް "ބާރަތް" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރ އަލީ އައްބާސް ޒަފަރުވެސް ވަނީ އޭނާގެ ފިލްމް ޕްރިޔަންކާ ދޫކޮށްލި ކަމަށާއި ޕްރިޔަންކާ އެންޖޭގް ކުރިކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަކަށް ޓްވީޓެއް ކޮށްފައެވެ.

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި  ޕްރިޔަންކާ 36، އަދި ނިކް ޖޯނަސް 25 އެކުގައި ޑޭޓް ތަކަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ލޮސް އޭންޖްލްސްގައި ބޭއްވި "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ލައިވް ކޮންސެޓަށް މިވެސް މި ޖޯޑު ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް