25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ލޮމްބޮކްއަށް އައި ބިންހެލުން

އިންޑޮނީޝިއާއަށް އައި ބިންހެލުމެއްގައި 10 މީހުން މަރުވެއްޖެ

  • ބިންހެލުން އައީ 6.4 މެގްނިޓިއުޑްގައި
  • މި ބިންހެލުމަށްފަހު 60 އަށްވުރެ ގިނަ ގުޑުން އައިސްފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 29 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 10:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


29 ޖުލައި 2018ގައި އިންޑޮނީޝިއާގެ ލޮމްބޮކްއަށް އައި ބިންހެލުމުގައި އިމާރާތްތަކެއް ވެއްޓިފައި -- އާކައިވް

ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އިންޑޮނީޝިއާގެ ލޮމްބޮކްއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި މަދުވެގެން 10 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑޮނީޝިއާގެ މެދުތެރޭގެ ރަށެއްކަމަށްވާ ލޮމްބޮކަށް 6.4 މެގްނިޓިއުޑްގައި އާދީއްތަ ދުވަހު އައި މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ހެނދުނު ހަތެއް ޖަހަން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ޓޫރިސްޓުން ޝައުގެވެރިވާ ލޮމްބޮކް އޮންނަނީ ޓޫރިސްޓް މަންޒިލެއް ކަމަށްވާ ބާލީގެ އިރުން 40 އަކަށް ކިލޯމީޓަރު ދުރުމިނުގައެވެ.

އޮފިޝަލުން ބުނާ ގޮތުގައި އެތައް އިމާރާތްތަކެއް ވެއްޓި އެތައްބަޔަކު ޒަޚަމްވިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖިއޮލޮޖިކަލް ސަރވޭއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ލޮމްބޮކްގެ އުތުރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ މަޓަރަމްގެ އިރުއުތުރުން 50 ކިލޯ މީޓަރުންނެވެ.

މި ބިންހެލުމަށް ފަހު 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ގުޑުން އައިސްފައިވާއިރު އެންމެ ބާރުގަދަކޮށް އައިސްފައިވަނީ 5.7 މެގްނިޓިއުޑްގައެވެ.

"40 މީހުން ޒަޚަމްވެ އެތައް ގެއެއްވަނީ ހަލާކުވެފައި"އެގައުމުގެ ޑިޒާސްޓަރ އޭޖެންސީގެ ތަރުޖަމާނު ސުޓޯޕޯ ޕްރުވޯ ނުގްރޮހޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ގެއްލުންތައް ބަލާ ނިމިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެ އަދަދުތައް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށެވެ.

"މައިގަނޑު ފޯކަސް މިހުރީ ރައްކާތެރިވުމަށާއި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް. ޒަޚަމްވި ބައެއް މީހުންނަށް އަދިވެސް ކްލިނިކްތަކުގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން"

އޭނާވަނީ ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ކުނިބުނި އެޅިފައިވާ މަގުތަކުގެ ފޮޓޯތައް ޕޯސްޓް  ކުރައްވަފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް