26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އަހަދު ތަމީމީ

ފަލަސްތީނުގެ އެކްޓިވިސްޓް އަހަދު ތަމީމީ މިނިވަންވެއްޖެ

  • އަހަދުގެ މައްޗަށް 12 ދައުވާއެއް އުފުލި
  • އަހަދު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 29 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 10:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ


އަހަދު ހައްޔަރުކުރިއިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 16 އަހަރު -- އަލްޖަޒީރާ

އިސްރާއީލުން ފޭރިގެންފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރިގެ ސަރަހައްދުގައި އިސްރާއީލުގެ ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހިކަމަށްބުނެ އަސްކަރީ ކޯޓުން ހުކުމްކޮށް ޖަލަށްލާފައި ހުރި ފަލަސްތީނުގެ އެކްޓިވިސްޓް އަހަދު ތަމީމީ އަށް މަސްދުވަހަށްފަހު އާދީއްތަ ދުވަހު މިނިވަންކޮށްފިއެވެ.

ނަބީ ސާލިހްގައި ހުންނަ ތަމީމީގެ ގޭގެ ބޭރުގައި ހިނގި މި ހާދިސާގެ ވީޑިއޯ މިދިޔަ އަހަރުވަނީ ވައިރަލްވެފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އަހަދު ހައްޔަރުކުރީ، އަހަދުގެ އަވަށަށް ވަދެގަނެގެން އުޅުނު އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ ދެ މީހެއްގެ މޫނުމަތީގައި އަހަދު ޖަހާތަން ފެންނަ ވީޑީއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިހާރު އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަހަދު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު، އެއް ރެއެއްގެ ދަންވަރު އިސްރާއީލް ސިފައިން އޭނާގެ ގެއަށް ވަދެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ މިލިޓަރީ ކޯޓް އަފަރ އިން މާޗު މަހު އަހަދަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާއިރު އަހަދުގެ ބަންދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމައުގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

އަހަދުގެ ޖަލުބަންދުގެ މުއްދަތު ގުނާފައިވަނީ ހުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާ ޖަލަށްލެވިފައި ހުރި މުއްދަތު ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ. ޖަލު ހުކުމުގެ އިތުރުން 1،500 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް ވެސް އޭނާ ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.

އަހަދުގެ މައްޗަށް އެންމެ ފުރަތަމަ 12 ދައުވާއެއް ކުރެވުނުއިރު ހަތަރު ދައުވާއަކަށް އެއްބަސްވެ އަށް މަސްދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރާ ގޮތަށް ދެން ހުރި ދައުވާތައް ނުއުފުލާ ގޮތަށް އިސްރާއީލު އަސްކަރިއްޔާގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އޭނާ ވަނީ ގަބޫލުކޮށްފައެވެ.

މާރާމާރީ ހިންގުމާއި، މާރާމާރީއަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި، އޮއްގައު އުކުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ހިމެނޭ ގޮތުން އަހަދުގެ މައްޗަށް 12 ދައުވާއެއް އުފުލިއިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 16 އަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް