18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 11 އައްސިދަ
11 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:58
ފަތިސް 04:45

އިންޑިޔާ

އިންޑިޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެވެލް މާޓްގައި މަޓާޓޯއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

  • މިފެއަރ ކުރިއަށްދަނީ އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޯރގައި
  • މިއިވެންޓްގައި ރާއްޖޭގެ 10 ކުންފުންޏަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 28 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 23:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއިގެ މަގާމުން ޖާބިރު ވަކިކުރަނީ!
  2. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  3. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


އިންޑިޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެވެލް މާޓްގެ ތެރެއިން -- މަޓާޓޯ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެވެލް މާޓް 2018ގައި މަޓާޓޯއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޯރގައި މި ފެއަރ ކުރިއަށްދާނީ މިމަހުގެ 27 އިން 29ގެ ނިޔަލަށެވެ.

1998 އިން ފެށިގެން މިފެއަރ ކުރިއަށްގެންދާއިރު މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އިންޑިޔާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފެއަރއެވެ.

މިފެއަރ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ފެއަރއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި އަދި ފެއަރގެ ތެރެއިން މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުންނާބު އުސް ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުވެ ގުޅުން ބަދަހިވެގެންދާ ފެއަރއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިއިވެންޓްގައި އިންޑިޔާގެ ޓުއަރިޒަމް ބޯޑާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއަރލައިންތަކާއި ކުރޫސް ލައިނާސް، ޓްރެވެލް އެޖެންޓްސް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓާސް، އޮންލައިން ޓްރެވެލް ޕޯޓަލްސް، ހޮޓެލްސް، ރިސޯޓްސް ތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ބެންގަލޯއަކީ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ރީޖަންގައި ފަތުރުވެރިކަން އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރިއަރަަމުން އަންނަ އެއް ސިޓީ ކަމަށްވާއިރު އިންޑިޔާގެ ސިޓީތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ބޭރުގެ އެހެން ގައުމުތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިޓީވެސްމެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި ފަސް އަހަރަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާ އެއް ސިޓީއަކީ ބެންގަލޯރއެވެ.

މިއިވެންޓްގައި ރާއްޖޭގެ 10 ކުންފުންޏަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެގޮތުން މަޓާޓޯގެ އަމާޒަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިންޑިޔާއިން އެކަނިވެސް އެއްލައްކަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް މަޓާޓޯއިން ވަނީ އިންޑިޔާގެ ދިއްލީ އަދި މުމްބާއީގައި ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އިވެންޓްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް