22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

މިސްރު

75 މުޒާހިރީން ނަށް މިސްރުގައި މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި

  • މަރުގެ ހުކުން އިއްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި "މުސްލިމް ބްރަދާހޫޑް" ޖަމާއަތައް ނިސްބަތްވާ އިސް މެމްބަރުން ހިމެނޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 28 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 18:39 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


މިސްރުގައި 2013 ގައި ކުރެވުނު މުޒާހަރާއެއްެގެ ތެރެއިން -- އޭއެފްޕީ

ޑިމޮކްރަޓިކް އިންތިޚާބަކުން އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރުސީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގައި، 2013 ގެ މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި 75 މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް، މިސްރުގެ ކޯޓަކުން އިއްވައިފިއެވެ. 

"ކައިރޯ ކްރިމިނަލް ކޯޓް" އިން ހޮނިހިރު ދުވަހު އިއްވި މަރުގެ ހުކުމުގައި، "މުސްލިމް ބްރަދާހޫޑް" ޖަމާއަތަށް ނިސްބަތްވާ އިސް މެމްބަރުން ހިމެނެއެވެ. 

ހޮނިހިރު ދުވަހު އިއްވި މަރުގެ ހުކުމް ދެން ހުށަހަޅާނީ މިސްރުގެ އެންމެ އިސް ޝަރުއީ ފަރާތް ކަމަށްވާ، މިސްރުގެ އެންމެ އިސް މުފްތީ އަށެވެ. އެއީ މުފްތީ ގެ ރައުޔަކަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ނޮން-ބައިންޑިން ރައުޔަކަށެވެ. މިސްރުގެ ކޯޓުގެ ނިންމުން އެންމެ އިސް މުފްތީ އަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ސަބަބަކީ މިސްރުގެ ގާނޫނުތައް ބުނާގޮތުން މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރު،މުގެ ކުރިން ގައުމުގެ އެންމެ އިސް މުފްތީއަށް، ކޯޓުގެ ހުކުން ރައުޔަކަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. 

މުފްތީ ގެ ރައުޔަކީ އާއްމުކޮށް ކޯޓުތަކުން ބޮލާލާޖަހާނެ ރައުޔެއް ނޫނެވެ. 

މުހައްމަދު މުރުސީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގައި 2013 ގެ މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި 75 މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް، މިސްރުގެ ކޯޓަކުން ހޮނިހިރު ދުވަހު އިއްވިއިރު، މި ފަރާތްތަކުގެ ޝަރީއަތަަކީ 739 މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޝަރީއަތަކަށްވާއިރު، އެއީ އެބައިމީހުން 2013 ގައި ބައިވެރިވި ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާތަކަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްވެއެވެ. އެ މުޒާހަރާތައް ވަނީ އަނިޔާވެރިކަމާއެކު ރޫޅާލާފައެވެ. 

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތު ކުރާ އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ބުނާގޮތުން އަނިޔާވެރިކޮށް މި މުޒާހަރާތައް ރޫޅާލުމާ ގުޅިގެން 800 މުޒާހިރީން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިސްރުގެ ސަރުކާރުން ބުނަމުން ދަނީ ގިނަ މުޒާހިރީން ތިބީ ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ކަަމަށްވާއިރު، މުޒާހަރާ ކުރި ފަރާތްތަކުން 43 ފުލުހަކު މަރާ ވެސް ލާފައިވާ ކަަމަށެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް