23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޓްވިޓަރގެ ހިއްސާގެ އަގުތައް

ޓްވިޓަރގެ ހިއްސާގެ އަގުވެސް ދަށަށް!

  • ހިއްސާގެ އަގުން 20 އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްވެފައި
  • މިދިޔަ ދެތިން މަހުގެތެރޭގައި އެތައް ލައްކަ ފޭކް ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްތައް ވަނީ ޑިލީޓްކޮށްފައި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 28 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 18:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މާބޮޑަށް އިތުރެއް ނުވޭ -- ރޮއިޓަރސް

ފޭސްބުކް ކުންފުނީގެ އަގުން އެއް ދުވަހުގެތެރޭގައި އެތައް ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެއް ދަށްވެފައި ވަނިކޮށް، ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯރމް ޓްވިޓަރގެ ހިއްސާގެ އަގުވެސް ދަށަށް ގޮސްފިއެވެ.

ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވުމާއި ގުޅިގެން މިއައި ބަދަލާއިއެކު، ޓްވިޓަރގެ ހިއްސާގެ އަގުން 20 އިންސައްތަ ދަށްވެފައިވެއެވެ. މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރ ނިމުނުއިރު ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 335 މިލިއަނަށް ދަށްވެފައެވެ. މިއަދަދު ދަށްވި އެންމެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ޓްވިޓަރގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޭކް އެކައުންޓައް ޑިލީޓްކުރުމަށް ޓްވިޓަރގެ ސީއީއޯ. ޖެކް ޑޯސޭ ނިންމުމުންނެވެ. މިދިޔަ ދެތިން މަހުގެ ތެރޭގައި އެތައް ލައްކަ ފޭކް ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްތައް ވަނީ ޑިލީޓްކޮށްފައެވެ. 

ހިއްސާގެ އަގު 35 ޑޮލަރަށް ވެއްޓުނު ނަމަވެސް، ނިމިދިޔަ ކުއާރޓަރ ގައި ޓްވިޓަރ އިން ވަނީ ރެކޯޑް ޢަދަދަކަށް ފައިދާ ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން ހީކުރި މިންވަރަށްވުރެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅުވެ، ސޭލްސް 711 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެކުއާރޓަރގައި އެރިއިރު، 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ފައިދާވެފައި ވެއެވެ. 

ޓްވިޓަރގެ ހިއްސާގެ އަގު ދަށްވެފައި ވާ މި ދަނޑިވަޅަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ ކުންފުނިތަކަށް ޑޭޓާ ޕްރައިވަސީ އާއި ފޭކް ޚަބަރުގެ މައްސަލައިގައި އިންވެސްޓަރުންގެ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ދުވަސްވަރެކެވެ. އަދި އިންތިޚާބުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރާ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

ޖެކް ޑޯސޭ ބުނީ ނުރަނގަޅު ކޮންޓެންޓާއި ނުރަނގަޅު އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ޓްވިޓަރއިން މެޝިން ލަރނިން ބޭނުންކުރާ ޓޫލްތަކެއް ބޭނުން ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ހިނގާ ނުރަނގަޅު ކަންކަން ހުއްޓުވުމަކީ ހުއްޓާނުލައި ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. 

ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދާއި، އެޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރުން ނިމިދިޔަ ވާރލްޑްކަޕްގައި އިތުރުވި ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު އެދުވަސްވަރު ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރި މީހުންގެ އަަދަދު 11 އިންސައްތަ އިތުރުވި ކަމަށް ޖެކް ޑޯސޭ ބުންޏެވެ. އަދި އެދުވަސްވަރު އެކުންފުންޏަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ފައިދާވިކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އިންތިޚާބުތަކާއި، ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގެ އިތުރުން ސަރަހައްދީ އެކިއެކި އިވެންޓްތަކާއި ގުޅިގެން ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް