22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

"ކުންގް ފޫ ޔޯގާ"ގެ ޕްރޮމޯޝަން

ޖެކީ ޗެން މުމްބާއީ އަށް

  • މިމަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ފިލްމު ޕްރިމިއަރ ކުރަނީ ސިންގަޕޫރުގައި
  • އިންޑިޔާގައި ފިލްމު ރިލިޒްކުރާނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތިނެއްގައި
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 24 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް


ކުންގް ފޫ ޔޯގާ ގެ ޕޯސްޓަރެއް -- ގޫގުލް

ސްޓޭންލީ ޓޮންގް ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު "ކުންގް ފޫ ޔޯގާ" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް ފިލްމުގެ ލީޑް އެކްޓަރު ޖެކީ ޗެން މުމްބާއީއަށް ގޮއްސިއެވެ.

 

މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ޕްރިމިއާރ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިފިލްމަކީ، އެކި ބަސްތަކުން ވާހަކަ ދައްކާ "މަލްޓި ލިންގުއަލް" އެކްޝަން-އެޑްވެންޗަރ ކޮމެޑީ ފިލްމެކެވެ.

 

ޗައިނާ އަދި އިންޑިޔާގެ ކޯ ޕްރޮޑަކްޝަނެއް ކަމަށްވާ މިފިލްމަކީ ޗައިނާ އާއި އިންޑިޔާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދެޤައުމުގެ ތަރިން ހިމަނައިގެން ނެރުމަށް ނިންމާފައިވާ ތިން ފިލްމުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

 

ޖެކީ ޗެންގެ އިތުރުން އިންޑިޔާގެ އެކްޓަރު އަދި މޮޑެލް ސޯނޫ ސޫދު އާއި، ދިޝާ ޕަޓާނީގެ އިތުރުން އަމީރާ ދަސްތޫރު ފެނިގެންދާ މިފިލްމު 26 ވަނަ ދުވަހު ސިންގަޕޫރުގައި ޕްރިމިއާރ ކުރުމަށް ފަހު ޗައިނާގައި ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އިންޑިޔާގައި ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

"ކުންގް ފޫ ޔޯގާ" ގެ ޕްރޮމޯޝަން ޙަރަކާތްތަކަށް ޖެކީ ޗެންއާ އެކު ފިލްމުގެ ޓީމު އިންޑިޔާއަށް ގޮސްފައިވާއިރު، ޕްރޮމޯޝަނަލް އިވެންޓަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯވގެ ޚާއްޞަ އެޕިސޯޑެއްގައި ޖެކީ ޗެން ބައިވެރިވި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. ފިލްމުގެ އެހެން ބައެއް ތަރިން ވެސް ބައިވެރިވި މި ޝޯވއަށް ފަހު އެ ޓީމުން ވަނީ މުމްބާއީގައި އޮތް ޚާއްޞަ ޙަފްލާއަކަށް ގޮސްފައެވެ.

 

ބޮޑު ކާސްޓެއް ހިމަނައިގެން އުފައްދާފައިވާ މިފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ބެއިޖިންގ އާއި، ދުބާއީގެ އިތުރުން އިންޑިޔާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް