17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 05 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

"ކުންގް ފޫ ޔޯގާ"ގެ ޕްރޮމޯޝަން

ޖެކީ ޗެން މުމްބާއީ އަށް

  • މިމަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ފިލްމު ޕްރިމިއަރ ކުރަނީ ސިންގަޕޫރުގައި
  • އިންޑިޔާގައި ފިލްމު ރިލިޒްކުރާނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތިނެއްގައި
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 24 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:32 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ކުންގް ފޫ ޔޯގާ ގެ ޕޯސްޓަރެއް -- ގޫގުލް

ސްޓޭންލީ ޓޮންގް ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު "ކުންގް ފޫ ޔޯގާ" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް ފިލްމުގެ ލީޑް އެކްޓަރު ޖެކީ ޗެން މުމްބާއީއަށް ގޮއްސިއެވެ.

 

މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ޕްރިމިއާރ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިފިލްމަކީ، އެކި ބަސްތަކުން ވާހަކަ ދައްކާ "މަލްޓި ލިންގުއަލް" އެކްޝަން-އެޑްވެންޗަރ ކޮމެޑީ ފިލްމެކެވެ.

 

ޗައިނާ އަދި އިންޑިޔާގެ ކޯ ޕްރޮޑަކްޝަނެއް ކަމަށްވާ މިފިލްމަކީ ޗައިނާ އާއި އިންޑިޔާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދެޤައުމުގެ ތަރިން ހިމަނައިގެން ނެރުމަށް ނިންމާފައިވާ ތިން ފިލްމުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

 

ޖެކީ ޗެންގެ އިތުރުން އިންޑިޔާގެ އެކްޓަރު އަދި މޮޑެލް ސޯނޫ ސޫދު އާއި، ދިޝާ ޕަޓާނީގެ އިތުރުން އަމީރާ ދަސްތޫރު ފެނިގެންދާ މިފިލްމު 26 ވަނަ ދުވަހު ސިންގަޕޫރުގައި ޕްރިމިއާރ ކުރުމަށް ފަހު ޗައިނާގައި ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އިންޑިޔާގައި ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

"ކުންގް ފޫ ޔޯގާ" ގެ ޕްރޮމޯޝަން ޙަރަކާތްތަކަށް ޖެކީ ޗެންއާ އެކު ފިލްމުގެ ޓީމު އިންޑިޔާއަށް ގޮސްފައިވާއިރު، ޕްރޮމޯޝަނަލް އިވެންޓަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯވގެ ޚާއްޞަ އެޕިސޯޑެއްގައި ޖެކީ ޗެން ބައިވެރިވި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. ފިލްމުގެ އެހެން ބައެއް ތަރިން ވެސް ބައިވެރިވި މި ޝޯވއަށް ފަހު އެ ޓީމުން ވަނީ މުމްބާއީގައި އޮތް ޚާއްޞަ ޙަފްލާއަކަށް ގޮސްފައެވެ.

 

ބޮޑު ކާސްޓެއް ހިމަނައިގެން އުފައްދާފައިވާ މިފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ބެއިޖިންގ އާއި، ދުބާއީގެ އިތުރުން އިންޑިޔާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް