25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ލިވަޕޫލް

ބޮޑު ހަރަދުތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް ލިވަޕޫލްއަށް ޕްރެޝަރެއް ނެތް

  • އެޓީމުން ވަނީ އައު ހަތަރު ކުޅުންތެރިޔަކު ގެނެސްފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 28 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 16:08 | |

ލިވަޕޫލްގެ ކުޅުންތެރިން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބޮޑު ހަރަދުތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް އަންނަ ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ޕްރެޝަރެއް ލިވަޕޫލްއަށް ނެތް ކަމަށް އެކްލަބްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފިއެވެ. 

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ހަތަރު ވަނައިގައި އޮވެގެން ލިވަޕޫލް ނިންމާލިއިރު ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ވެސް އެޓީމު ކުޅުނެވެ. ހަމައެހެންމެ އެޓީމުން ވަނީ އަންނަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އިތުރުން ހަތަރު ކުޅުންތެރިޔަކު އެޓީމަށް ގެނެސްފައެވެ. އެއީ ބްރެޒިލްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އެލިސަން އަދި ފަބީނިއޯ އާއި ގިނީގެ މިޑްފީލްޑަރު ނަބީ ކެއިޓާގެ އިތުރުން ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ ވިންގަރ ޒެރްދާން ޝަކީރީއެވެ. 

ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކްލޮޕް ބުނީ މިދިޔަ ސީޒަނާއި އަންނަ ސީޒަނާއި މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ޕްރެޝަރުގެ ގޮތުން ނެތް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ނިމިގެންދިޔަ ސީޒަނުގެ ސަބަބުން ލިވަޕޫލްއަށް ތަށި ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މީހުންގެ މެދުގައި އިތުރުވެގެން ގޮސްފި ކަމަށެވެ. އޭނާގެ މަަސައްކަތަކީ އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް ކްލަބް މޮޅުކުރުން ކަމަށާއި ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ ރަނގަޅުވާނަމަ ކާމިޔާބު ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެންދާ ކަމަށް ކްލޮޕް ބުނެފައިވެއެވެ. 

އޭނާ ބުނީ އެހެން ޓީމުތަކުން ވެސް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި އެގޮތުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގައި އޮތީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޓީމުތަކެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. ލިވަޕޫލްގައި ވެސް އޮތީ ރަނގަޅު ޓީމެއް ކަމަށާއި އަލަށް ގެނައި ކުޅުންތެރިންނާއި މެދު ވެސް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ކްލޮޕް ހާމަކުރިއެވެ. 

ސީޒަން ނުފެށެނީސް އެއްވެސް ކަމެއްގެ ނަތީޖާ ނޭނގޭނެ ކަމަށައި ކޮންމެ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރެވުނު ނަމަވެސް އެއީ ލިބޭ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ކްލޮޕް ހާމަކުރިއެވެ. 

ލިވަޕޫލް މިހާރު އަންނަނީ އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގައި ޕްރީ ސީޒަން ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް