18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ބާސެލޯނާ

ބާސާއަށް އިތުރު ކުޅުންތެރިން ގެންނާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ވަލްވާޑޭ ދީފި

  • ބާސާއިން ވަނީ އައު ތިން ކުޅުންތެރިޔަކު ގެނެސްފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 28 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 15:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  5. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  6. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭ - އައު ކުޅުންތެރިން ގެންނާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އޭނާ ވަނީ ދީފައި -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބާސެލޯނާއަށް އިތުރު ކުޅުންތެރިން ގެންނާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެކްލަބްގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭ ދީފިއެވެ.

ބާސާއިން ވަނި މިހާރު ވެސް އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ތިން ކުޅުންތެރިޔަކު ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ކްލެމެންޓް ލެންގްލެޓް އާއި ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު އާތުރުގެ އިތުރުން ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް މެލްކޮމް އެޓީމަށް ގެނެސްފައެވެ. ބާސާއިން މިހާތަނަށް އެކްލަބަށް ގެނެސްފައި ވަނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށްވާއިރު މިއީ ކުރިމަގަށް އެކްލަބުން ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެގޮތުން އެކްލަބުގައި ތިބި އުމުރުން ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އަންދްރޭސް އިނިއެސްޓާ އަދި ޕައުލީނިއޯ ވަނީ އެހެން ޓީމުތަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. 

ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ވަލްވާޑޭ ބުނީ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި މިޑްފީލްޑުން ވަރަށް މުހިންމު ކުޅުންތެރިން ދިޔުމާއެކު ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން އިތުރު ކުޅުންތެރިން އަދިވެސް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ޕައުލީނިއޯ އަދި އިނިއެސްޓާ ނެތްކަން ބަލައިގަނެގެން ސްކޮޑް ބިނާކުރާނެ ކަމަށާއި ވީހާވެސް ވާދަވެރިކަން ބޮޑު ސްކޮޑެއް ބިނާކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ވަލްވާޑޭ ބުނީ ކުޅުންތެރިން ގެންނަނީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ ވިސްނުމަކަށް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ކްލަބްގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ނިންމުންތަކެއް ވެސް އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ބޭނުންވަނީ ބާސާގެ ސްޓައިލްގައި ކުޅެވޭ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި މެދުތެރެ ވަރުގަދަ ކުރަން އިތުރު ކުޅުންތެރިން ޓީމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ނިމިގެންދިޔަ ސީޒަނުގައި ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެހެން ޓީމުތަކަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިން ވެސް ތިބޭނެ ކަމަށާއި ހަމައެހެންމެ ޒުވާން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ސްކޮޑްގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. 

ބާސާއިން އަންނަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް ކަޕްގައި މިހާރު ވާދަކުރަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް