23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާ

ކޭޓް މިޑްލްޓަން ވިހެއުމަށްފަހު ލޫޅާފަތިކޮށް ހުރުމުގެ ސިއްރު އެނގެން ބޭނުން؟

  • ބަރުދަން ލުއިކުރެއްވީ ކުދިންގެ ފަހަތުން ދުވެގެން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 28 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 15:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ޕްރިންސް ވިލިއަމް އާއި ކޭޓް މިޑްލްޓަން ގެ އާއިލާ -- ގޫގުލް

ޑަޗަސް އޮފް ކެމްބްރިޖް  ކޭޓް މިޑްލްޓަން ތިން ކުދިން ވިހެއުމަށް ފަހު ހަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ދުޅަހެޔޮކޮށް ހުރުމުގެ ސިއްރު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން ކްއީން އެލްޒަބަތްގެ 90 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ގާޑަން ޕާޓީއެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީއަށް އެކަމަނާ  ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން ދިމާވި މެހެމާނަކު، ޝާލޮޓް އުފަންވުމަށް ފަހު އެކަމަނާ އެހާ އަވަހަށް ބަރުދަން ލުއިކުރެއްވީ ކިހިނެތްތޯ އެހުމުން ކޭޓް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުދިންގެ ފަހަތުން ދުވެގެން ކަމަށެވެ.

އެއެވެސް ޑަޔަޓެއް އަދި ކަސްރަތެއް ވެސް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި ބަރުދަން ލުއިވުގެ ސިއްރަކީ ކުދިންގެ ފަހަތުން ދުވުން ކަމަށް ކޭޓް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރު ޕްރިންސް ވިލިއަމް އާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުމަށް ފަހު ތިން ކުދިން ވިހަފައިވާއިރު ވެސް މިޑްލްސްޓަން މިހާ ލޫޅާފަތިކޮށް ހުންނަވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު އުފެދޭމީހުންނަށް މިހާރު މިވަނީ އެކަމުގެ ސިއްރު އެނގިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް