15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާ

ކޭޓް މިޑްލްޓަން ވިހެއުމަށްފަހު ލޫޅާފަތިކޮށް ހުރުމުގެ ސިއްރު އެނގެން ބޭނުން؟

  • ބަރުދަން ލުއިކުރެއްވީ ކުދިންގެ ފަހަތުން ދުވެގެން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 28 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 15:14 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!


ޕްރިންސް ވިލިއަމް އާއި ކޭޓް މިޑްލްޓަން ގެ އާއިލާ -- ގޫގުލް

ޑަޗަސް އޮފް ކެމްބްރިޖް  ކޭޓް މިޑްލްޓަން ތިން ކުދިން ވިހެއުމަށް ފަހު ހަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ދުޅަހެޔޮކޮށް ހުރުމުގެ ސިއްރު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން ކްއީން އެލްޒަބަތްގެ 90 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ގާޑަން ޕާޓީއެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީއަށް އެކަމަނާ  ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން ދިމާވި މެހެމާނަކު، ޝާލޮޓް އުފަންވުމަށް ފަހު އެކަމަނާ އެހާ އަވަހަށް ބަރުދަން ލުއިކުރެއްވީ ކިހިނެތްތޯ އެހުމުން ކޭޓް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުދިންގެ ފަހަތުން ދުވެގެން ކަމަށެވެ.

އެއެވެސް ޑަޔަޓެއް އަދި ކަސްރަތެއް ވެސް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި ބަރުދަން ލުއިވުގެ ސިއްރަކީ ކުދިންގެ ފަހަތުން ދުވުން ކަމަށް ކޭޓް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރު ޕްރިންސް ވިލިއަމް އާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުމަށް ފަހު ތިން ކުދިން ވިހަފައިވާއިރު ވެސް މިޑްލްސްޓަން މިހާ ލޫޅާފަތިކޮށް ހުންނަވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު އުފެދޭމީހުންނަށް މިހާރު މިވަނީ އެކަމުގެ ސިއްރު އެނގިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް