22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާ

ކޭޓް މިޑްލްޓަން ވިހެއުމަށްފަހު ލޫޅާފަތިކޮށް ހުރުމުގެ ސިއްރު އެނގެން ބޭނުން؟

  • ބަރުދަން ލުއިކުރެއްވީ ކުދިންގެ ފަހަތުން ދުވެގެން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 28 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 15:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ޕްރިންސް ވިލިއަމް އާއި ކޭޓް މިޑްލްޓަން ގެ އާއިލާ -- ގޫގުލް

ޑަޗަސް އޮފް ކެމްބްރިޖް  ކޭޓް މިޑްލްޓަން ތިން ކުދިން ވިހެއުމަށް ފަހު ހަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ދުޅަހެޔޮކޮށް ހުރުމުގެ ސިއްރު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން ކްއީން އެލްޒަބަތްގެ 90 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ގާޑަން ޕާޓީއެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީއަށް އެކަމަނާ  ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން ދިމާވި މެހެމާނަކު، ޝާލޮޓް އުފަންވުމަށް ފަހު އެކަމަނާ އެހާ އަވަހަށް ބަރުދަން ލުއިކުރެއްވީ ކިހިނެތްތޯ އެހުމުން ކޭޓް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުދިންގެ ފަހަތުން ދުވެގެން ކަމަށެވެ.

އެއެވެސް ޑަޔަޓެއް އަދި ކަސްރަތެއް ވެސް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި ބަރުދަން ލުއިވުގެ ސިއްރަކީ ކުދިންގެ ފަހަތުން ދުވުން ކަމަށް ކޭޓް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރު ޕްރިންސް ވިލިއަމް އާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުމަށް ފަހު ތިން ކުދިން ވިހަފައިވާއިރު ވެސް މިޑްލްސްޓަން މިހާ ލޫޅާފަތިކޮށް ހުންނަވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު އުފެދޭމީހުންނަށް މިހާރު މިވަނީ އެކަމުގެ ސިއްރު އެނގިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް