26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާ

ކޭޓް މިޑްލްޓަން ވިހެއުމަށްފަހު ލޫޅާފަތިކޮށް ހުރުމުގެ ސިއްރު އެނގެން ބޭނުން؟

  • ބަރުދަން ލުއިކުރެއްވީ ކުދިންގެ ފަހަތުން ދުވެގެން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 28 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 15:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ޕްރިންސް ވިލިއަމް އާއި ކޭޓް މިޑްލްޓަން ގެ އާއިލާ -- ގޫގުލް

ޑަޗަސް އޮފް ކެމްބްރިޖް  ކޭޓް މިޑްލްޓަން ތިން ކުދިން ވިހެއުމަށް ފަހު ހަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ދުޅަހެޔޮކޮށް ހުރުމުގެ ސިއްރު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން ކްއީން އެލްޒަބަތްގެ 90 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ގާޑަން ޕާޓީއެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީއަށް އެކަމަނާ  ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން ދިމާވި މެހެމާނަކު، ޝާލޮޓް އުފަންވުމަށް ފަހު އެކަމަނާ އެހާ އަވަހަށް ބަރުދަން ލުއިކުރެއްވީ ކިހިނެތްތޯ އެހުމުން ކޭޓް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުދިންގެ ފަހަތުން ދުވެގެން ކަމަށެވެ.

އެއެވެސް ޑަޔަޓެއް އަދި ކަސްރަތެއް ވެސް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި ބަރުދަން ލުއިވުގެ ސިއްރަކީ ކުދިންގެ ފަހަތުން ދުވުން ކަމަށް ކޭޓް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރު ޕްރިންސް ވިލިއަމް އާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުމަށް ފަހު ތިން ކުދިން ވިހަފައިވާއިރު ވެސް މިޑްލްސްޓަން މިހާ ލޫޅާފަތިކޮށް ހުންނަވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު އުފެދޭމީހުންނަށް މިހާރު މިވަނީ އެކަމުގެ ސިއްރު އެނގިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް