16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

އުކާލާ ހެދުން

ބޭނުން ނެތިގެން އުކާލާ އަންނައުނަށް ހަދާ ގޮތް އިނގޭތަ؟

  • ބޭނުން ނެތިގެން އުކާލާ އަންނައުނުތައް އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވަނީ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 28 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 12:56 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  6. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  7. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  8. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ


ބޭނުންނެތިގެން އުކާލާފައިވާ އަންނައުނު -- ބީބީސީ

ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުން ނު ކުރާ އަންނައުނު އެކި ޗެރިޓީތަކަށް ހަދިޔާ ކުރެއެވެ. އަދި އެ ޗެރިޓީތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ފަޤީރުންނަށް އެ އަންނައުނުތައް ބަހައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ ޤައުމުތަކުން ބޭނުން ނެތިގެން އުކާލާ އަންނައުނުތައް އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވައެވެ. އެންމެ ގިނައިން އެކަހަލަ އަންނައުނުތައް ފޮނުވަނީ އިންޑިއާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޕަނީފަތު އަށެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެތައް ހާސް ޓަނުގެ ހެދުން އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން އެ ސިޓީއަށް ފޮނުވައެވެ.

އިންޑިއާއަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ އަންނައުނުތައް ދެ ކެޓަގަރީއެއްގެ ދަށުން އިމްޕޯޓް ކުރެވިގެންދެއެވެ. އެއީ "މިއުޓިލޭޓަޑް" އާއި "ވެއާރަބަލް" ކެޓަގަރީއެވެ. "ވެއާރަބަލް" ކެޓަގަރީގެ ދަށުން އަންނައުނު އިމްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުން އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ލައިސެންސް ބޭނުންވެއެވެ. އަދި އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ލައިސެންސް ދޫކުރަނީ އަންނައުނުތައް ގެންނަ ފަރާތްތަކުން އިންޑިއާގައި އެ އަންނައުނުތައް ނުވިއްކާ ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމުންނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް "މިއުޓިލޭޓަޑް" ކެޓަގަރީގެ ދަށުން އަންނައުނު އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސެންސްއެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. އެ ކެޓަގަރީގެ ދަށުން އަންނައުނު ގެންނަ ފަރާތަކުން ބީބީސީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ފުރަތަމަ އެ ތަނަށް އަންނައުނުތައް ގެނައުމުން، އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ލޭބަރުން އަންނައުނުތަކުގައި ހުންނަ ގޮށްތަކާއި ޒިބުތަކާއި ލޭބަލްތަކާ އެއްޗެހި ނައްޓާ ހަދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު އެ އަންނައުނުތަކުގެ ކުލަތައް ވަކިކޮށް ތަރުތީބު ކުރާ ކަމަށެވެ. .

ކުޑަ މެޝިނަކަށް ލުމަށް ފަހު އެ އަންނައުނުތައް ކުދި ކުރާ ކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން ބޮޑު މެޝިނަކަށް އެ އަންނައުނުތައް ލުމަށް ފަހު ވޫލް، ސިލްކް، އަދި ކަފަ މެޝިނަށް ލުމަށް ފަހު ޕްރޮސެސް ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ މެޝިންތަކުގެ ޒަރިއްޔާ އިން ރަޖާތައް އުފައްދައެވެ.

އެ ރަޖާތައް ކުޑަ އަގުގައި ވިއްކަމުންދާއިރު ދިމާވާ އެކި ކާރިޘާތަކުގައި އެ ރަޖާތައް ބޭނުން ކުރުމުންދާ ކަމަށް ވެސް އެ މީހާ ބުންޏެވެ.

ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަންނައުނުތައް އިމްޕޯޓް ކުރުމުގައި ޕާކިސްތާން އަދި ރަޝިއާއަށް ވުރެ ވެސް ކުރީގައި އުޅޭނީ އިންޑިއާއެވެ.      

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް