21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

މޮބައިލް މިސްކިތް

ޖަޕާނުން އުފެއްދި މޮބައިލް މިސްކިތަށް މުސްލިމުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

  • މޮބައިލް މިސްކިތް އުފެއްދީ 2020 ގައި އޮންނަ އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރު މުބާރާތަށް އަމާޒުކޮށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 28 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 09:54 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ބެގް، ބޮރޯ އޯރ ސްޓީލް


ޖަޕާނުން އުފެއްދި ފުރަތަމަ މޮބައިލް މިސްކިތް -- ގޫގުލް

އަޅުކަންކުރާ މިސްކިތްތައް މަދު ޖަޕާނުގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ސަމާ އޮލިމްޕިކްސް އަށް، އެ ގައުމަށް އަންނަ މުސްލިމުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދި މޮބައިލް މިސްކިތްތަކަށް މުސްލިމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބި މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ.

ޓޯކިޔޯ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އިވެންޓްސް ކޮމްޕެނީން ބުނީ އެ މިސްކިތް އުފެއްދީ 2020 ވަނަ އަހަރު އެގައުމަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ މުސްލިމުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް މެހްމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެ ގައުމަށް އެ އަހަރު ޒިޔާރަތް ކުރާ މުސްލިމް މެހެމާނުންނަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ޖަޕާނުގައި މިސްކިތް ނެތުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ މޯބައިލް މިސްކިތްތައް އޮލިމްޕިކްސްގެ އެކި ވެނިއުތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

އެ ކަމަށް ޚާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ފުރަތަމަ މޯބައިލް މިސްކިތް ވަނީ މި ހަފުތާގައި، ޓޮޔޯޓާ ސްޓޭޑިއަމްގެ ބޭރުގައި ދައްކާލައިފައެވެ. ފަންސަވީސް ޓަނުގެ "ރިކްރިއޭޝަނަލް ވެހިކަލް" މިސްކިތުގެ ދެ އަރިމަތި ބޭރަށް ނެރެފައިވާ އިރު 48 އަކަމީޓަރުގެ ޖާގަ ލިބެއެވެ.

އެ ވެހިކަލްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ މިސްކިތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 50 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވެއެވެ. ވެހިކަލް މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ވަނީ ވުޟޫކުރާ ތަނެއް ވެސް ހަދާފައެވެ.

ޖަޕާނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 100،000 އާއި 200،000 އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންގެ އިތުރުން މުސްލިމް ފަތުރުވެރިންނަށް އޭގެ ޚިދުމަށް ވަރަށް މުހިއްމުވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް