24 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 06 ހުވަން
18 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:42
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:04

ހެލިކޮޕްޓާ އީލާ

ހެލިކޮޕްޓަރ އީލާ އެޅުވުން 7 ދުވަހަށް އަވަސްކޮށްފި

  • ފިލްމު އެޅުވުން އަވަސް ކޮށްފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 7 އަށް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 28 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 03:02 | |

މަގުބޫލް

  1. 24 ގަޑިއިރު މަޖިލިސް ހުޅުވައިގެން ވިޔަސް ޕީއެންސީ ރަޖީސްޓްރީ ކުރާނަން: ގާސިމް
  2. އީސީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ވައްދަނީ!
  3. މާކުރަތު އިންޖީނުގެއަށް ދޫކުރި 300 ވުރެ ގިނަ ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ބޭރުވެއްޖެ
  4. މިއީ ތައުލީމީ މުއައްސަސާއެއް، ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވަން: މަންދު ކޮލެޖު
  5. ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުން މި މަހު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅާނެ ފަރާތެއް ނޭނގުނު!
  6. މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ފަށައިފި
  7. ކޮން ޖަޒީރާ ރާއްޖެއްތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭއެއް ނޫންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭ އަކީ: ގާސިމް
  8. ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމަށް ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެއްޖެ


ކާޖޮލް. ހެލިކޮޕްޓަރ އީލާއިން އޭނާ ފެނިގެންދަނީ ލީޑު ރޯލުން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކާޖޮލް ދޭވްގަންގެ ހެލިކޮޕްޓަރ އީލާ އެޅުވުން ހަތް ދުވަހަށް އަވަސް ކޮށްފިއެވެ.

ކުރިން މި ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އެދުވަސް ހަތް ދުވަހަށް އަވަސްކޮށް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 7 އަށް އަވަސްކޮށްފައެވެ. 

އީލާގައި ކާޖޮލް ފެންނާނީ ލަވަ ކިޔުންތެރިއެއްގެ ރޯލުންނެވެ. މިފިލްމަކީ އެކަނިވެރި މައެއްގެ ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމުގައި މަޖުބޫރުން ކުރާ ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ލިބި އެކައިވެނި ރޫޅެއެވެ. އަދި އެކަނިވެރި މައެއްގެ ގޮތުގައި ދަރިފުޅު ބޮޑުކުރުމަށް ކާޖޮލް މަސައްކަތް ފަށައެވެ. އަދި އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ލަވަކިޔުމުގެ ހުނަރު ތަރައްގީކޮށް ހުވަފެން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

އީލާ އަކީ ގުޖްރާތީ ޕްލޭއެއް ކަމަށްވާ "ބެޓާ، ކާގްދޯ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އުފައްދާ ފިލްމެކެވެ.

މިތޭޝް ޝާހް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާ މި ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ޕްރަދީޕް ސަރްކާރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް