21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ހެލިކޮޕްޓާ އީލާ

ހެލިކޮޕްޓަރ އީލާ އެޅުވުން 7 ދުވަހަށް އަވަސްކޮށްފި

  • ފިލްމު އެޅުވުން އަވަސް ކޮށްފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 7 އަށް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 28 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 03:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ކާޖޮލް. ހެލިކޮޕްޓަރ އީލާއިން އޭނާ ފެނިގެންދަނީ ލީޑު ރޯލުން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކާޖޮލް ދޭވްގަންގެ ހެލިކޮޕްޓަރ އީލާ އެޅުވުން ހަތް ދުވަހަށް އަވަސް ކޮށްފިއެވެ.

ކުރިން މި ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އެދުވަސް ހަތް ދުވަހަށް އަވަސްކޮށް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 7 އަށް އަވަސްކޮށްފައެވެ. 

އީލާގައި ކާޖޮލް ފެންނާނީ ލަވަ ކިޔުންތެރިއެއްގެ ރޯލުންނެވެ. މިފިލްމަކީ އެކަނިވެރި މައެއްގެ ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމުގައި މަޖުބޫރުން ކުރާ ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ލިބި އެކައިވެނި ރޫޅެއެވެ. އަދި އެކަނިވެރި މައެއްގެ ގޮތުގައި ދަރިފުޅު ބޮޑުކުރުމަށް ކާޖޮލް މަސައްކަތް ފަށައެވެ. އަދި އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ލަވަކިޔުމުގެ ހުނަރު ތަރައްގީކޮށް ހުވަފެން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

އީލާ އަކީ ގުޖްރާތީ ޕްލޭއެއް ކަމަށްވާ "ބެޓާ، ކާގްދޯ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އުފައްދާ ފިލްމެކެވެ.

މިތޭޝް ޝާހް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާ މި ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ޕްރަދީޕް ސަރްކާރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް