14 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 05 މުލަ
07 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16

ބޮލީވުޑް

ދަޅަކްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

  • "ދަޅަކް" ގެ އަމްދަނީ ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި 50 ކުރޯޑާ ގާތް ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 27 ޖުލައި 2018 | ހުކުރު 09:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  6. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  7. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
  8. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް


ދަޅަކްގެ ޕޯސްޓަރު -- ގޫގުލް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ދަޅަކް" ރިލީޒް ކުރިތާ ހަފްތާއެއް ވެގެން ދިޔަ އިރު ވެސް ފިލްމަށް ދަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެމުންނެވެ.

ޖާންވީ ކަޕޫރާއި އިޝާން ޚައްތަރު ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވެގެން ދިޔަ "ދަޅަކް" ގެ އަމްދަނީ ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި 50 ކުރޯޑާ ގާތް ކޮށްފައެވެ.

ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ ތަރަން އާދާޝް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވާގޮތުން މި ފިލްމަށް މިހާރު ވަނީ 48.01 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

މި ފިލްމްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޕާޓީގައި ޖާންވީ އާއި އިޝާންގެ އިތުރުން ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރާއި، ޑައިރެކްޓްރ ޝަޝާންކް ކެއިތަން ބައިވެރިވެފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ފޮޓޯގްރާފަރ މާނަވް މަންގަލަނީ ވަނީ ޝެއަރކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން "ދަޅަކް" ގެ ކާމިޔާބީއާ ބެހޭ ގޮތުން ޖާންވީ ބުނެފައި ވަނީ ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަދި ވަރަށް ބޮޑުތަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. "ދަޅަކް" ގެ ކާމިޔާބީ އަކީ އޭނާއަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ނަމަވެސް އެންމެ ފިލްމެއް ކާމިޔާބު ވުމުން އޭގެ މާނައަކީ ކާމިޔާބުވުން ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށް ޖާންވީ ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީހުން ބަލައިގަންނަ އަދި މީހުންގެ އަޅާލުމާއި ލޯބި ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި އަދި މިއީ ފުރަތަމަ ހަރުފަތް ކަމަށް ޖާންވީ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖާންވީ ބުނެފައި ވަނީ މީހުން ކޮށްފައި ހުންނަ ނެގެޓިވް ކޮމެންޓްތައް ކިޔާފައި ފާހާނާގައި ހުރެ ރޯކަށާއި މީހުން އެނާއަށް ކޮށްފައި ހުންނަ ތައުރީފް ފެނުމުން 100 ފަހަރު "ޔޭ" ހަދާ ކަމަށް ޖާންވީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ޖާންވީ ވަނީ  އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޭނުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ތަރުހީބަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ޖާންވީ ވަނީ "ދަޅަކް" ގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޕާޓީގައި ޝަޝާންކް "ޔޭ ޖަވާނީ ހޭ ދިވާނީ" ގެ "ޗަންނާ މޭރޭޔާރ"  ލަވަ ކިޔާފައިވާ މަޖާ ވީޑިއޯ އެއްވެސް އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް