21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ހަނދުކޭތަ

ގަރުނުގެ އެންމެ ދިގު ހަނދުކޭތަ މާދަމާ ރޭ

  • ފުރިހަމަ ހަނދު ކޭތަ، އެއް ގަޑިއިރާއި 43 މިނެޓަށް ފެންނާނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 22:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


މީގެ ކުރިން ހިފާފައިވާ ހަނދުކޭތައެއް. މާދަމާރޭ ރާއްޖެއަށް ހަނދުކޭތަ ހިފާނެ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިގަރުނުގެ އެންމެ ދިގު ހަނދުކޭތަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހިފާނެއެވެ.

މި ކޭތަ ހިފަން ފަށާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 23:24 ގައެވެ. ފުރިހަމަ ހަނދު ކޭތަ ފެންނަން ފަށާނީ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 00:30 ގައެވެ. ފުރިހަމަ ހަނދުކޭތައެއް ފެންނާނީ އެރޭ މެންދަމު 1:21 ހާއިރު އެވެ. މުޅި ހަނދުކޭތަ ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ގަޑިއިރާއި 43 މިނެޓް ވަންދެން ހިފާފައި ހުންނާނެއެވެ.

ނުޖޫމީ އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ހުކުރު ދުވަހު މާސް ދުނިޔެއާ ވަރަށް ކައިރިވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ވަރަށް ކައިރިން މި ޕްލެނެޓް ފެންނާނެކަމަށް ނުޖޫމީ އިލްމުވެރިން ބުނެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިފާ ހަނދުކޭތަ ވާނީ މިގަރުނުގައި ފެންނާނެ އެންމެ ދިގު ހަނދުކޭތައަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް