20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ހަނދުކޭތަ

ގަރުނުގެ އެންމެ ދިގު ހަނދުކޭތަ މާދަމާ ރޭ

  • ފުރިހަމަ ހަނދު ކޭތަ، އެއް ގަޑިއިރާއި 43 މިނެޓަށް ފެންނާނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 22:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


މީގެ ކުރިން ހިފާފައިވާ ހަނދުކޭތައެއް. މާދަމާރޭ ރާއްޖެއަށް ހަނދުކޭތަ ހިފާނެ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިގަރުނުގެ އެންމެ ދިގު ހަނދުކޭތަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހިފާނެއެވެ.

މި ކޭތަ ހިފަން ފަށާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 23:24 ގައެވެ. ފުރިހަމަ ހަނދު ކޭތަ ފެންނަން ފަށާނީ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 00:30 ގައެވެ. ފުރިހަމަ ހަނދުކޭތައެއް ފެންނާނީ އެރޭ މެންދަމު 1:21 ހާއިރު އެވެ. މުޅި ހަނދުކޭތަ ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ގަޑިއިރާއި 43 މިނެޓް ވަންދެން ހިފާފައި ހުންނާނެއެވެ.

ނުޖޫމީ އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ހުކުރު ދުވަހު މާސް ދުނިޔެއާ ވަރަށް ކައިރިވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ވަރަށް ކައިރިން މި ޕްލެނެޓް ފެންނާނެކަމަށް ނުޖޫމީ އިލްމުވެރިން ބުނެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިފާ ހަނދުކޭތަ ވާނީ މިގަރުނުގައި ފެންނާނެ އެންމެ ދިގު ހަނދުކޭތައަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް