19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްތަކުން ކާޑު ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ގޮތް ބަދަލު ބަދަލުކޮށްފި

 • ބަދަލު ގެނެސްފައި ވަނީ ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހު
 • އޭޓީއެމަށް ކާޑު ލެއްވުމަށް ފަހު އަނބުރާ ނެގޭނީ އެ މުއާމަލާތެއް ނިމުމުން
 • މިއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ގެނައި ބަދަލެއް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 18:55 | |

މަގުބޫލް

 1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
 2. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
 3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
 4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
 5. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
 6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
 8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް މީހަކު ބޭނުންކު ރަނީ -- ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އޭޓީއެމްތަކުގައި ކޭޝް ކާޑު ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ގޮތް ބަދަލު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

މި ބަދަލު ގެނެސްފައި ވަނީ ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ކުރިން އޭޓީއެމް އިން ކާޑު ބޭނުންކޮށް މުއާމަލާތު ކުރާއިރު ފުރަތަމަ ޖެހެނީ ކާޑު އޭޓީއެމް އަށް ލައްވާފައި ވަގުތުން ނަގާށެވެ. އެހެންނަމަ ވެސް މިހާރު ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ކާޑު އޭޓީއެމަށް ލެއްވުމަށް ފަހު އަނބުރާ ނެގޭނީ އެ މުއާމަލާތެއް ނިމުމުންނެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ މި ބަދަލު އެ ކުންފުނިން ގެންނަން ނިންމީ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި، އަދި މާލެ ސީޓީގައި އެކަނި މި ބަދަލު ގެނެވުނު ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އޭޓީއެމްތަކަށް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އެ ބަދަލު ގެންނާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ގެނައި ބަދަލެއް ކަމަށް ވެސް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެއެވެ.

މުޅި ރާއްޖެ ޝާމިލްވާ ގޮތަށް ބްރާންޗް، ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރުން، ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ، އޭޓީއެމް، ޕީއޯއެސް މަރޗަންޓުން އަދި 20 އަތޮޅުގައި އެޖެންޓުން ހިމެނޭ ބޭންކިންގ ވިއުގައެއްގެ އިތުރުން އެންމެ ޒަމާނީ އޮންލައިން ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތާ އެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުޖުތަމައުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް