21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

އެމެރިކާ އެމްބަސީ

ބެއިޖިންގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް

  • ޒަޚަމްވެފައިވަނީ ހަަމަލާ ދިން މީހާ އެކަނި
  • ބޮން ގޮއްވާލާފައިވަނީ އެމްބަސީގެ އިރުދެކުނު ކަންމަތީގައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 12:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


26 ޖުލައި 2018. ބެއިޖިންގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީގެ ކުރިމަތީގައި ސެކިއުރިޓީ އޮފިޝަލުންތަކެއް -- އޭޕީ

ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީގައި މީހަކު ބޮމެއް ގޮއްވާލައިފިއެވެ.

އެމްބަސީގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ އެމްބަސީގެ ގޯތި ތެރޭގެ އިރު ދެކުނު ކަނުގައި މިއަދު މެންދުރު އެކެއްޖަހާކަން ހާއިރު އެއްޗެއް ގޮވާފައިވާކަމަށެވެ.

އެމްބަސީގެ ރީޖަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ހަމަލާދީފައިވަނީ އެކަނިހުރި ފަރުދެކެވެ. ބެއިޖިންގ ގެ ފުލުހުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ހަމަލާދިން މީހާ ފިޔަވައި އިތުރު މީހަކު ޒަޚަމްވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ބެއިޖިންގ ގެ ފުލުހުންވަނީ ހަމަލާދިނީ މޮންގޯލިއާގެ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ފިރެހެނަކުކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހަމަލާދިން މީހާގެ އަތް ޒަޚަމްވެފައިވާއިރު އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނާގޮތުގައި ހަމަލާދިން މިހާ އުޅުނީ އެމްބަސީގެ ތެރެއަށް ވަދެ ގޮއްވާލުމަށް ނަމަވެސް އޭނާ ވަނުމުގެ ކުރިން ބޮން ގޮވީއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް