22 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 09 ނޮރަ
14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:37

ޓްރާންސްފާ މާކެޓް

ޔުނައިޓެޑަށް އިތުރު ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު ގެނައުމަށް މޮރީނިއޯ ވިސްނަނީ

  • ޔުނައިޓެޑްއިން ދަނީ ތިން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ފާރަލަމުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 25 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 17:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. މިނިސްޓަރަކަށް މިއައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހާ ގޮތް ކިޔާދޭކަށް ނޫން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
  3. އިލްހާމް ޕީޕީއެމަށް ދިޔައީ އަޅުގަނޑު ކުރެން އަހައި، ހުއްދަ ހޯދައިގެން: ގާސިމް
  4. ތިން އަހަރު ވަންދެން ލަހިރު މަދުޝަންކާ ހުރީ ޝޮކެއްގައި: ލަންކާގެ މިނިސްޓަރ ފައިޒަރު މުސްތަފާ
  5. ސުމިތު މިނިވަން ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ގޮވާލައްވައިފި
  6. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  7. ލިންކް ރޯޑުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ
  8. މަހަނަކޯން ޓަވަރގެ ބިއްލޫރި ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވައިފި


މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ދެ ކުޅުންތެރިން ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފިއެވެ. 

ޔުނައިޓެޑް އިން ވަނީ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފްރެޑް އަދި ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ޑިއޯގޯ ޑަލޯގެ އިތުރުން ގޯލްކީޕަރު ލީ ގްރާންޓް ވެސް އެޓީމަށް ގެނެސްފައެވެ. ޔުނައިޓެޑް އިން އެންމެ ބޮޑަށް ވިއްކާލާނެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ ފްރާންސްގެ ވިންގަރ އެންތަނީ މާޝިއާލްއެވެ. 

ހަމައެހެންމެ ޔުވެންޓަސްގެ މިރާލެމް ޕިޔާނިޗް އާއި އިންޓަ މިލާންގެ އިވާން ޕެރިސިޗްގެ އިތުރުން ލެސްޓާ ސިޓީގެ ހެރީ މެގުއާޔާ ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑް އިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

އީއެސްޕީއެންއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން މޮރީނިއޯ ބުނީ އޭނާ އިތުރު ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު ޓީމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ގެންނަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ހިނގުމަކީ ދުރުގައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. 

އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް ކަޕްގައި ޔުނައިޓެޑް ވާދަކުރަމުން އަންނައިރު އެޓީމު ނުކުންނާނީ އޭސީ މިލާނާއި ލިވަޕޫލާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ޔުނައިޓެޑް ނުކުންނާނީ ލެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް