21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ފޭސްބުކް

ފޭސްބުކްގެ އޮފީހެއް ޗައިނާގައި ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން!

  • އެ ކުންފުނީގެ އޮފީސް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ލައިސެންސް ވެސް ވަނީ ލިބިފައި
  • މަޝްހޫރު ގިނަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ވެބްސައިޓްތައް ޗައިނާގައި ވަނީ ބްލޮކް ކޮށްފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 25 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 14:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  4. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  8. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ


ފޭސްބުކްގެ ފައުންޑަރ އަދި ސީއީއޯ މާކް ޒަކަރބާގް ޗައިނާގެ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ފޯރަމްގައި -- ބީބީސީ

ފޭސްބުކްގެ އޮފީހެއް ޗައިނާގައި ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން ޗައިނާގައި އެ ކުންފުނީގެ އޮފީސް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ލައިސެންސް ވެސް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެ އޮފީސް ވެގެންދާނީ ޗައިނާގެ ޑިވަލޮޕަރުންނާއި އިނޮވޭޓަރުންގެ އިތުރުން ސްޓާޓް-އަޕްސްތަކަށް އިނޮވޭޝަން ހަބެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފޭސްބުކް ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ވަނީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓުން ދިމާވި ބައެއް ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ނަގާފައި ކަމަށް ނިއުޔޯކް ޓައިމްސްގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާ އަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ މާރކެޓް އޮންނަ ޤައުމަށްވާއިރު އެންމެ މަޝްހޫރު ވެބްސައިޓްތައް ކަމަށްވާ ޓުވިޓަރ އާއި ޔޫޓިއުބް އާއި، ފޭސްބުކް ފަދަ ވެބްސައިތްތައް އެ ޤައުމުން ވަނީ ބްލޮކް ކޮށްފައެވެ. އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަދެވޭ ހަމައެކަނި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވެބްސައިޓްތަކަކީ އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން މޮނީޓަރ ކުރެވޭ ސައިޓްތަކެކެވެ.

ޗައިނާގައި ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކުންފުންޏަށް ފޭސްބުކް އިން 30 މިލިއަން ޕައުންޑް ފައިނޭންސް ކުރާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޗައިނާގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝާއި، އިރާނާއި، އުތުރު ކޮރެއާ އިން ވެސް ވަނީ އެ ޤައުމުގައި ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް