19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ޕާކިސްތާނުގެ ޢާއްމު އިންތިޚާބު

ޕާކިސްތާނުގެ ޢާއްމު އިންތިޚާބު: ވޯޓްލާ މަރުކަޒެއް ގެއްލިއްޖެ

  • ވޯޓު ލުމަށް 85،000 މަރުކަޒު ކަނޑައަޅާފައިވޭ
  • ވޯޓްލާ މަރުކަޒު ގެއްލިފައި ވަނީ އަޚުންއާބާދުގައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 25 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 11:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


25 ޖުލައި 2018ގައި ޕާކިސްތާނުގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ރާވަލްޕިންޑީގައި އަންހެނުންތަކެއް ވޯޓްލުމަށް ކިއުގައި -- އާކައިވް

ވޯޓްލާ މަރުކަޒެއް ކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނި މަރުކަޒަކަށް ދިޔައިރު އެތަނުގައި ވޯޓްލެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ޝަކުވާކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދާ ޕާކިސްތާނުގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުން ހެނދުނު އަށެއް ޖެހިއިރު ފެށިގެންދަނީ ކުރިއަށެވެ.

ވޯޓްލާ މަރުކަޒެއް ކަމަށް ބުނެ ވޯޓްލާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖަހިފައި ނުވަނީ އަޚުންއާބާދުގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ ޕްރީ ސްކޫލެއްގައެވެ. އެތަނަކީ ވޯޓްލާ މަރުޒެއް ކަމަށް ބުނެ އެ އެޑްރެސް ދީފައި ވަނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުންނެވެ.

އެތަނުގައި ހުރި މީހަކާ ހަވާލާދީ ސަމާ ޓީވީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެތަނުގައި ތިބި އެއްމެން އެތަނަށް ދިޔައީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މެސެޖް ލިބުމުންނެވެ. އެތަނުގައި އެކި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ އެތައް ބަޔަކު ތިބި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަށެއް ޖެހިއިރު ވޯޓްލުން ފަށާފައި ވާއިރު 7 ޖެހުމުގެ ކުރިން ގިނަ ސްޓޭޝަންތަކުގެ ކައިރީގައި ކިއު ހަދާފައިވެއެވެ.

ވޯޓްލާ މަރުކަޒުތައް ބަންދުކުރާނީ ހަވީރު ހައެއް ޖަހާއިރުއެވެ

ޖުލައި 25 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލުމަށް 85،000 މަރުކަޒު ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. އިންތިޚާބުގައި، ނޭޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ ގޮނޑިތަކަށް 3،765 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް