12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 04 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ގްރީނަފް ޖަލު ފަޅާލުން

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޖަލެއް ފަޅާލައި ކުށްވެރިންތަކެއް ފިލައިފި

  • މިހާރު ނުފެނި ވަނީ ތިން ފިރިހެނުން
  • ފިލާފައިވާ މީހުންނަކީ ލަފާކޮށްލަން ނޭނގޭފަދަ ނުރައްކާތެރި ބައެއްކަމަށް އިންޒާރުދީފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 25 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 10:07 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  6. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
  7. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


ގްރީނަފް ރީޖަނަލް ޕްރިޒަން އިން އަންގާރަ ދުވަހު ޖުމްލަ ދިހަ ގައިދީއަކު ފިލާފައިވޭ -- އޭބީސީ ނިއުސް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޖަލެއްގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކަކަށް ފަހު ފިލައިގެންދިޔަ ތިން ގައިދީ އަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

ޕަރތުގެ އުތުރުން 400 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުރުގައި ހުންނަ ގްރީނަފް ރީޖަނަލް ޕްރިޒަނުން އަންގާރަ ދުވަހު ޖުމްލަ ދިހަ ގައިދީއަކު ފިލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ހަތް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު މިހާރު ނުފެނި ވަނީ ތިން ފިރެހެނުންނެވެ.

ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ފިލާފައިވާ މީހުންނަކީ ލަފާކޮށްލަން ނޭނގޭ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ބައެއް ކަމަށް އިންޒާރުދީފައެވެ.

އެ ތިން މީހުންނަނަކީ ކޮންބާވަތެއްގެ ކުށުގައި ޖަލުގައި ތިބި ބައެއްކަން ފުލުހުން ބުނެފައި ނުވާއިރު އެމީހުންނަކީ މީޑިއަމް ސެކިއުރިޓީގައި ތިބި މީހުންނެވެ.

ގައިދީން ފިލާފައި ވަނީ ޖަލުގެ ގޮޅިއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކަށް ފަހު އަނެއްކާ އަލިފާން ރޯކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ކަރެކްޓިވް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަރަ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިލާފައިވާ ގައިދީން ހޯދުމަށް އެ ސަރަހައްދަށް އިތުރު 150 ފުލުހުން ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް