23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ގްރީނަފް ޖަލު ފަޅާލުން

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޖަލެއް ފަޅާލައި ކުށްވެރިންތަކެއް ފިލައިފި

  • މިހާރު ނުފެނި ވަނީ ތިން ފިރިހެނުން
  • ފިލާފައިވާ މީހުންނަކީ ލަފާކޮށްލަން ނޭނގޭފަދަ ނުރައްކާތެރި ބައެއްކަމަށް އިންޒާރުދީފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 25 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 10:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ގްރީނަފް ރީޖަނަލް ޕްރިޒަން އިން އަންގާރަ ދުވަހު ޖުމްލަ ދިހަ ގައިދީއަކު ފިލާފައިވޭ -- އޭބީސީ ނިއުސް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޖަލެއްގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކަކަށް ފަހު ފިލައިގެންދިޔަ ތިން ގައިދީ އަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

ޕަރތުގެ އުތުރުން 400 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުރުގައި ހުންނަ ގްރީނަފް ރީޖަނަލް ޕްރިޒަނުން އަންގާރަ ދުވަހު ޖުމްލަ ދިހަ ގައިދީއަކު ފިލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ހަތް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު މިހާރު ނުފެނި ވަނީ ތިން ފިރެހެނުންނެވެ.

ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ފިލާފައިވާ މީހުންނަކީ ލަފާކޮށްލަން ނޭނގޭ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ބައެއް ކަމަށް އިންޒާރުދީފައެވެ.

އެ ތިން މީހުންނަނަކީ ކޮންބާވަތެއްގެ ކުށުގައި ޖަލުގައި ތިބި ބައެއްކަން ފުލުހުން ބުނެފައި ނުވާއިރު އެމީހުންނަކީ މީޑިއަމް ސެކިއުރިޓީގައި ތިބި މީހުންނެވެ.

ގައިދީން ފިލާފައި ވަނީ ޖަލުގެ ގޮޅިއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކަށް ފަހު އަނެއްކާ އަލިފާން ރޯކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ކަރެކްޓިވް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަރަ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިލާފައިވާ ގައިދީން ހޯދުމަށް އެ ސަރަހައްދަށް އިތުރު 150 ފުލުހުން ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް