23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ދަޅަކް

ޚުޝީ ބޭނުންވަނީ ވެސް ދައްތަ ގޮތަށް އެކްޓަރަކަށް ވާން

  • ޖާންވީގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ދަޅަކް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 25 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 09:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ޚުޝީ(ކ) އަދި ޖާންވީ -- އިންސްޓަގްރާމް

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ސްރީދޭވީ އާއި ބޯނީ ކަޕޫރުގެ ދޮށީ ދަރި ޖާންވީ ކަޕޫރުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ދަޅަކް މިހާރު ވަނީ ސިނަމާތަކަށް އައިސްފައެވެ.

މި ފިލްމު ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް އެކި މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާއިރު ޖާންވީގެ ކޮއްކޮ ޚުޝީ ކަޕޫރު އަދި ބައްޕަ ބޯނީ ކަޕޫރު ވެސް ދަނީ ޖާންވީއަށް ސަޕޯޓެއް ދެމުންނެވެ.

ފިލްމު ޕްރޮމޯޓު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ބޯނީއަށް ކުރެވުނު ސުވާލަކީ ޖާންވީ ގޮތަށް ޚުޝީ ވެސް ފިލްމީ ދާއިރާއިން ފެނިދާނެތޯއެވެ.

ޖަވާބުގައި ބޯނީ ކަޕޫރު ބުނީ ޚުޝީ ފުރަތަމަ ބޭނުންވީ މޮޑެލްއަކަށް ވާންކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާ ބޭނުން ވަނީ އެކްޓަރަކަށް ވާން ކަމަށެވެ.

ޖާންވީ ވެސް ވަނީ އޭނާގެ މަންމަ ބޭނުންވަނީ ޚުޝީ އެކްޓަރަކަށް ވާން ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސްރިދޭވީ ބޭނުންވީ ޖާންވީ މެޑިސިން ދާއިރާއިން ކިޔަވައި ޑޮކްޓަރަކަށް ވުމަށް ކަމަށް ދަޅަކް ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޖާންވީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބޯނީ ކަޕޫރާއި ޖާންވީ، ޚުޝީ އެކްޓަރަކަށް ވުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވީނަމަވެސް ޚުޝީ އަދި މިކަމާމެދު އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ޖާންވީގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ދަޅަކް އަކީ ކަރަން ޖޯހަރް ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ.  މި ފިލްމަކީ  2016 ގައި ރިލީޒް ކުރި މަރާޓީ ފިލްމް ސައިރާތު އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ އަސަރު ގަދަ ލޯބީގެ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމުން ޖާންވީއާ އެކު ފެނިގެންދަނީ އިޝާން ހައްތަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް