24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 05 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

ސުއީ ދާގާ މޭޑްއިން އިންޑިއާ

ސުއީ ދާގާ މޭޑްއިން އިންޑިއާ ޕްރޮމޯޓު ކުރުމުގައި ވަރުން އާއި އަނުޝްކާ

  • މި ފިލްމުން ފެނިގެންދާނީ ވަރުން އާއި އެކު އަނުޝްކާ ޝަރުމާ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 25 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 08:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. އިންތިޚާބު އިބޫ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


އަނުޝްކާ އާއި ވަރުން -- ޓްވިޓަރ

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 28 ގައި ސިނަމާތަކަށް އަންނަ ސުއީ ދާގާ މޭޑް އިން އިންޑިއާގައި ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް އެ ފިލްމުގެ ލީޑު ދެ ތަރިން ކަމުގައިވާ ވަރުން ދާވަންއާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ފަށައިފިއެވެ.

މިފިލްމަކީ ވަރުން އާއި އަނުޝްކާ އެކުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. އިންޑިއާގެ ކޮޓެޖް އިންޑަސްޓްރީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ  މި ފިލްމަކީ އިންޑިއާގެ ބައްޕަ ކަމުގައި ބުނާ މަހާތުމާ ގާންދީ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފައްދާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގައި ވަރުން ވެސް އަދި އަނުޝްކާ ވެސް ފެންނާނީ ހެދުން ފަހާ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ދެ ތަރިން ވެސް ވަނީ ފަހަން ދަސްކޮށްފައެވެ.

ސުއި ދާގާ މޭޑް އިން އިންޑިއާ ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް ވަރުންއާއި އަނުޝްކާ އިންޑިއާގެ 10 ސިޓީއަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ފިލްމު ޕްރޮމޯޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިންޑިއާގެ އަހުމަދު އާބާދާއި، ދިއްލީ އާއި ކޮލްކަތާ އާއި، ލަކްނޫ އާއި ޖައިޕޫރާއި، އިންޑޯ އާޢި، ޕޫން އާއި، ޗަންދިގަޅް އެވެ.

ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މިހާރު އެއްކޮށް ނިންމާލެވިފައިވާ އިރު ޓްރެއިލާ ވަރަށް އަވަހަށް އާންމު ކުރާނެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރ މަނީޝް ޝަރުމާ ބުނީ ފިލްމު ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް ވަރުން އާއި އަނުޝްކާ އެކި ސިޓީތަކަށް ގޮސް އެމީހުން އެފިލްމު ގައި ކޮށްފައިވާ ބައެއް އެކްޓްތައް އާންމުންނަށް ދައްކާލާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް