24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ބްލެކް އެން ފިހާރަ

ކޮސްމެޓިކްސްގެ ހުރިހާ ރޭންޖެއް ހުޅުމާލޭ 'ބްލެކް އެން' އިން!

  • ކޮސްމެޓިކްސް އެންމެ އާދައިގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން ފެށިގެން އެންމެ ކޮލިޓީ ތަކެއްޗާ ހަމައަށް ލިބެން ހުރޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 24 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 21:11 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  4. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  5. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  8. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު


ބްލެކް އެން ފިހާރަ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮސްމެޓިކްސްގެ ހުރިހާ ރޭންޖެއް އެއްތަނަކުން ލިބޭނެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

"ބްލެކް އެން" ގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭ ނިރޮޅު މަގު ހުދުމާ ދޭއް ކައިރީގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އަލަށް ހުޅުވި މި ފިހާރަ އިން އެންމެ އާދައިގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން ފެށިގެން އެންމެ ކޮލިޓީ ތަކެއްޗާ ހަމައަށް ލިބެން ހުރެއެވެ.

ކަލަރ ކޮސްމެޓިކްސް ނަން ހުސްކޮށް ގަންނަން ލިބޭ މި ފިހާރައިގައި ރާއްޖޭގެ މާކެޓުގައި މިހާރު މަޝްހޫރު ގިނަ ބްރޭންޑްތަކުގެ ސެންޓާއި ރީތިވާ ސާމާނު ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބެން ހުންނާނެ ކަމުގައި އެ ފިހާރައިން ބުނެއެވެ.

 

ބްލެކްއެން ގައި މަޝްހޫރު އެތައް ބްރޭންޑެއްގެ ކޮސްމެޓިކްސް ލިބެން ހުރޭ

މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތައް ކަމުގައިވާ ހުދާ ބިއުޓީ، ޖެނެޓް، މެކް، ލޯރިއަލް، ރެވެލޯން، މޭބްލިން އަދި ޕައިސްގެ އެކި ވައްތަރުތައް މި ފިހާރައިން ލިބެން ހުރެއެވެ.

"މިއީ މޭކަޕް ސާމާނާއި ރީތިވާ ސާމާނު ހޯދުމަށް މާލެއަށް ދާ ދިއުމަށް ނިމުމެއް ގެނުވާނެ ފިހާރައެއް" ކަމަށް "ބްލެކް އެން" ގެ މެނޭޖްމަންޓުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް