22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ބްލެކް އެން ފިހާރަ

ކޮސްމެޓިކްސްގެ ހުރިހާ ރޭންޖެއް ހުޅުމާލޭ 'ބްލެކް އެން' އިން!

  • ކޮސްމެޓިކްސް އެންމެ އާދައިގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން ފެށިގެން އެންމެ ކޮލިޓީ ތަކެއްޗާ ހަމައަށް ލިބެން ހުރޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 24 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 21:11 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  8. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް


ބްލެކް އެން ފިހާރަ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮސްމެޓިކްސްގެ ހުރިހާ ރޭންޖެއް އެއްތަނަކުން ލިބޭނެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

"ބްލެކް އެން" ގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭ ނިރޮޅު މަގު ހުދުމާ ދޭއް ކައިރީގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އަލަށް ހުޅުވި މި ފިހާރަ އިން އެންމެ އާދައިގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން ފެށިގެން އެންމެ ކޮލިޓީ ތަކެއްޗާ ހަމައަށް ލިބެން ހުރެއެވެ.

ކަލަރ ކޮސްމެޓިކްސް ނަން ހުސްކޮށް ގަންނަން ލިބޭ މި ފިހާރައިގައި ރާއްޖޭގެ މާކެޓުގައި މިހާރު މަޝްހޫރު ގިނަ ބްރޭންޑްތަކުގެ ސެންޓާއި ރީތިވާ ސާމާނު ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބެން ހުންނާނެ ކަމުގައި އެ ފިހާރައިން ބުނެއެވެ.

 

ބްލެކްއެން ގައި މަޝްހޫރު އެތައް ބްރޭންޑެއްގެ ކޮސްމެޓިކްސް ލިބެން ހުރޭ

މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތައް ކަމުގައިވާ ހުދާ ބިއުޓީ، ޖެނެޓް، މެކް، ލޯރިއަލް، ރެވެލޯން، މޭބްލިން އަދި ޕައިސްގެ އެކި ވައްތަރުތައް މި ފިހާރައިން ލިބެން ހުރެއެވެ.

"މިއީ މޭކަޕް ސާމާނާއި ރީތިވާ ސާމާނު ހޯދުމަށް މާލެއަށް ދާ ދިއުމަށް ނިމުމެއް ގެނުވާނެ ފިހާރައެއް" ކަމަށް "ބްލެކް އެން" ގެ މެނޭޖްމަންޓުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް