22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ބްލެކް އެން ފިހާރަ

ކޮސްމެޓިކްސްގެ ހުރިހާ ރޭންޖެއް ހުޅުމާލޭ 'ބްލެކް އެން' އިން!

  • ކޮސްމެޓިކްސް އެންމެ އާދައިގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން ފެށިގެން އެންމެ ކޮލިޓީ ތަކެއްޗާ ހަމައަށް ލިބެން ހުރޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 24 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 21:11 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


ބްލެކް އެން ފިހާރަ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮސްމެޓިކްސްގެ ހުރިހާ ރޭންޖެއް އެއްތަނަކުން ލިބޭނެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

"ބްލެކް އެން" ގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭ ނިރޮޅު މަގު ހުދުމާ ދޭއް ކައިރީގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އަލަށް ހުޅުވި މި ފިހާރަ އިން އެންމެ އާދައިގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން ފެށިގެން އެންމެ ކޮލިޓީ ތަކެއްޗާ ހަމައަށް ލިބެން ހުރެއެވެ.

ކަލަރ ކޮސްމެޓިކްސް ނަން ހުސްކޮށް ގަންނަން ލިބޭ މި ފިހާރައިގައި ރާއްޖޭގެ މާކެޓުގައި މިހާރު މަޝްހޫރު ގިނަ ބްރޭންޑްތަކުގެ ސެންޓާއި ރީތިވާ ސާމާނު ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބެން ހުންނާނެ ކަމުގައި އެ ފިހާރައިން ބުނެއެވެ.

 

ބްލެކްއެން ގައި މަޝްހޫރު އެތައް ބްރޭންޑެއްގެ ކޮސްމެޓިކްސް ލިބެން ހުރޭ

މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތައް ކަމުގައިވާ ހުދާ ބިއުޓީ، ޖެނެޓް، މެކް، ލޯރިއަލް، ރެވެލޯން، މޭބްލިން އަދި ޕައިސްގެ އެކި ވައްތަރުތައް މި ފިހާރައިން ލިބެން ހުރެއެވެ.

"މިއީ މޭކަޕް ސާމާނާއި ރީތިވާ ސާމާނު ހޯދުމަށް މާލެއަށް ދާ ދިއުމަށް ނިމުމެއް ގެނުވާނެ ފިހާރައެއް" ކަމަށް "ބްލެކް އެން" ގެ މެނޭޖްމަންޓުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް