16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބްލެކް އެން ފިހާރަ

ކޮސްމެޓިކްސްގެ ހުރިހާ ރޭންޖެއް ހުޅުމާލޭ 'ބްލެކް އެން' އިން!

  • ކޮސްމެޓިކްސް އެންމެ އާދައިގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން ފެށިގެން އެންމެ ކޮލިޓީ ތަކެއްޗާ ހަމައަށް ލިބެން ހުރޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 24 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 21:11 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ބްލެކް އެން ފިހާރަ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮސްމެޓިކްސްގެ ހުރިހާ ރޭންޖެއް އެއްތަނަކުން ލިބޭނެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

"ބްލެކް އެން" ގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭ ނިރޮޅު މަގު ހުދުމާ ދޭއް ކައިރީގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އަލަށް ހުޅުވި މި ފިހާރަ އިން އެންމެ އާދައިގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން ފެށިގެން އެންމެ ކޮލިޓީ ތަކެއްޗާ ހަމައަށް ލިބެން ހުރެއެވެ.

ކަލަރ ކޮސްމެޓިކްސް ނަން ހުސްކޮށް ގަންނަން ލިބޭ މި ފިހާރައިގައި ރާއްޖޭގެ މާކެޓުގައި މިހާރު މަޝްހޫރު ގިނަ ބްރޭންޑްތަކުގެ ސެންޓާއި ރީތިވާ ސާމާނު ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބެން ހުންނާނެ ކަމުގައި އެ ފިހާރައިން ބުނެއެވެ.

 

ބްލެކްއެން ގައި މަޝްހޫރު އެތައް ބްރޭންޑެއްގެ ކޮސްމެޓިކްސް ލިބެން ހުރޭ

މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތައް ކަމުގައިވާ ހުދާ ބިއުޓީ، ޖެނެޓް، މެކް، ލޯރިއަލް، ރެވެލޯން، މޭބްލިން އަދި ޕައިސްގެ އެކި ވައްތަރުތައް މި ފިހާރައިން ލިބެން ހުރެއެވެ.

"މިއީ މޭކަޕް ސާމާނާއި ރީތިވާ ސާމާނު ހޯދުމަށް މާލެއަށް ދާ ދިއުމަށް ނިމުމެއް ގެނުވާނެ ފިހާރައެއް" ކަމަށް "ބްލެކް އެން" ގެ މެނޭޖްމަންޓުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް