14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ސްޓާބަކްސް އައުޓްލެޓް

އަޑުއިވުމުން މަހްރޫމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްޓާބަކްސް އިން އެމެރިކާގައި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވަނީ

 • އެމެރިކަން ސައިން ލެންގުއޭޖްގައި ބޭނުންކުރުމުގައި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ 20 މުވައްޒަފުން އެ އައުޓްލެޓަށް ވަޒީފާއަށް ނަގާނެ
 • އައުޓްލެޓްގެ ސަބަބުން އަޑުއިވުމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ
 • އެ ކުންފުނިން އެމެރިކާގައި އައުޓްލެޓް ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް ނުބުނޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 24 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 17:32 | |

މަގުބޫލް

 1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
 2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
 3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
 4. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
 5. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
 6. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
 7. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި
 8. ބަޖެޓްގައި ފްލެޓް މަޝްރޫއުގެ ވާހަކައެއް ނެތް، ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓަކަށް ވިސްނަނީ!


އަޑުއިވުމުން މަހްރޫމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްޓާބަކްސް އިން އެމެރިކާގައި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވަނީ -- ގޫގުލް

އަޑުއިވުމުން މަހްރޫމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްޓާބަކްސުން އެމެރިކާގައި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އެ އައުޓްލެޓް ހުޅުވިގެން ދިޔުމާއެކު ސްޓާފުންނަށް ކަސްޓަމަރުންނާ "ސައިން ލެންގުއޭޖް" ބޭނުންކޮށްގެން މުހާތަބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެމެރިކަން ސައިން ލެންގުއޭޖްގައި ބޭނުންކުރުމުގައި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ 20 މުވައްޒަފުން އެ އައުޓްލެޓަށް ވަޒީފާއަށް ނަގާނެ ކަމަށް ވެސް ސްޓާބަކްސް އިން ބުންޏެވެ. އަދި މި އައުޓްލެޓްގެ ސަބަބުން އަޑުއިވުމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ސްޓާބަކްސް އިން ދެކެއެވެ.

މިހާރުވެސް އަޑުއިވުމުން މަހްރޫމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަންޕޫރުގައި ސްޓާބަކްސްގެ އައުޓްލެޓެއް ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންނެވެ.

އެމެރިކާގައި މި ކަހަލަ އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވާނެކަން އެ ކުންފުނިން އިއުލާން ކުރުމުން އާންމުންގެ ފަރާތުން ވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ތައުރީފުކޮށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.

ސްޓާބަކްސް އިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ 28,000 އައުޓްލެޓްގައި ޕްރާސްޓިކް ހޮޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ވެސް މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ.

އެ ކުންފުނިން އެމެރިކާގައި އައުޓްލެޓް ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް