23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

އަލްފަބެޓް ކުންފުނި

އަލްފަބެޓް ކުންފުންޏަށް ދެވަނަ ކުއަރޓާގައި 32.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު!

  • މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއަރޓާގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ވުރެން މަތީ އަދަދެއް
  • މި އަހަރުގެ އާމްދަނީ ވަނީ 26 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 24 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 17:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


އަލްފަބެޓް ކުންފުނި -- ބީބީސީ

ގޫގުލްގެ މައި ކުންފުނި އަލްފަބެޓް ކުންފުންޏަށް މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއަރޓާގައި 32.7 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އަލްފަބެޓުން ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއަރޓާގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ވުރެން މަތީ އަދަދެކެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ އާމްދަނީ ވަނީ 26 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައި ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ދެ ވަނަ ކުއާރޓައިގައި އެ ކުންފުނީގެ ފައިދާ އުޅެނީ 3.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގައެވެ. ފައިދާ ދަށްވި ސަބަބެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ގޫގުލްގެ އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމުގެ މައްސަލާގައި އީޔޫ އިން އެ ކުންފުނި ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުންނެވެ. އެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ނުޖެހުނުނަމަ ދެ ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ ކުންފުންޏަށް 8.3 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ލިބޭނެއެވެ.

އަލްފަބެޓް ކުންފުނީގައި އަށްޑިހާހަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

އަލްފަބެޓް ކުންފުންޏަކީ ތަފާތު އެކި ޓެކެނޮލޮޖީތަކާއި އެޕްލިކޭޝަންތައް އީޖާދުކޮށް، އާ ކަންތައްތައް ގެންނަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް