11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

އަލްފަބެޓް ކުންފުނި

އަލްފަބެޓް ކުންފުންޏަށް ދެވަނަ ކުއަރޓާގައި 32.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު!

  • މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއަރޓާގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ވުރެން މަތީ އަދަދެއް
  • މި އަހަރުގެ އާމްދަނީ ވަނީ 26 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 24 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 17:07 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  6. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  7. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


އަލްފަބެޓް ކުންފުނި -- ބީބީސީ

ގޫގުލްގެ މައި ކުންފުނި އަލްފަބެޓް ކުންފުންޏަށް މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއަރޓާގައި 32.7 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އަލްފަބެޓުން ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއަރޓާގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ވުރެން މަތީ އަދަދެކެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ އާމްދަނީ ވަނީ 26 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައި ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ދެ ވަނަ ކުއާރޓައިގައި އެ ކުންފުނީގެ ފައިދާ އުޅެނީ 3.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގައެވެ. ފައިދާ ދަށްވި ސަބަބެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ގޫގުލްގެ އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމުގެ މައްސަލާގައި އީޔޫ އިން އެ ކުންފުނި ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުންނެވެ. އެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ނުޖެހުނުނަމަ ދެ ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ ކުންފުންޏަށް 8.3 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ލިބޭނެއެވެ.

އަލްފަބެޓް ކުންފުނީގައި އަށްޑިހާހަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

އަލްފަބެޓް ކުންފުންޏަކީ ތަފާތު އެކި ޓެކެނޮލޮޖީތަކާއި އެޕްލިކޭޝަންތައް އީޖާދުކޮށް، އާ ކަންތައްތައް ގެންނަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް