16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު

ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑަށް ގެއްލުންވުމުން މެޗުތައް ލަސްކޮށްފި

 • މި މަހުގެ ތިން ދުވަހު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗުތައް ވަނީ ފަސްކޮށްފައި
 • މެޗުތައް ދެން ފަށާނީ ސެޕްޓެމްބަރު 26ގައި
 • ވިނަގަނޑަށް ގެއްލުއްވުމުން މީގެ ކުރިން ވެސް މެޗުތައް މެދުކަނޑާލި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 24 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 16:33 | |

މަގުބޫލް

 1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
 2. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
 3. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
 4. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
 5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
 6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 7. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ
 8. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މީދާ ކޮށިތަކެއް!


ދިރާގު ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަދި ފޯކަައިދޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން -- އިމޭޖަސް.އެމްވީ

މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް ފަރިތަކުރަމުން ދަނިކޮށް ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކެއްގެ ސަބަބުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މެޗުތައް ފަސްކުރުމަށް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފިއެވެ. 

އެފްއޭއެެމްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ މި މަހުގެ 29، 30 އަދި 31 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗުތައް ފަސްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެކަން ކުރަން ނިންމީ ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކަށް ފަރިތަ ކުރުންތަކުގައި ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާތީ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ބަދަލާއެކު ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މެޗުތަކުގެ ކުޅުން ދެން ފަށާނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މީގެ ކުރިން އެފްއޭއެމްއިން ނިންމާފައި އޮތީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފަހުން އެ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ލީގުގެ މެޗުތަކުގެ ކުޅުން ފެށުމަށެވެ. ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކުޅުން އޮންނާނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހަތަރަކުން 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މިއީ ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑަށް ގެއްލުން ވެގެން ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ މެޗުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރު "މިނިވަން 50" ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މެޓް އަޅައިގެން ދަނޑުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑު އެއްކޮށް މަރުވެ އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެފްއޭއެމް އަދި ކްލަބްތަކަށް ވެސް މާލީ ގޮތުން ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ. ހަމައެހެންމެ 2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް މެޓް އަޅައިގެން ދަނޑުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން ވެސް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް