20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު

ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑަށް ގެއްލުންވުމުން މެޗުތައް ލަސްކޮށްފި

 • މި މަހުގެ ތިން ދުވަހު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗުތައް ވަނީ ފަސްކޮށްފައި
 • މެޗުތައް ދެން ފަށާނީ ސެޕްޓެމްބަރު 26ގައި
 • ވިނަގަނޑަށް ގެއްލުއްވުމުން މީގެ ކުރިން ވެސް މެޗުތައް މެދުކަނޑާލި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 24 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 16:33 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ދިރާގު ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަދި ފޯކަައިދޫ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން -- އިމޭޖަސް.އެމްވީ

މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް ފަރިތަކުރަމުން ދަނިކޮށް ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކެއްގެ ސަބަބުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މެޗުތައް ފަސްކުރުމަށް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފިއެވެ. 

އެފްއޭއެެމްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ މި މަހުގެ 29، 30 އަދި 31 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗުތައް ފަސްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެކަން ކުރަން ނިންމީ ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކަށް ފަރިތަ ކުރުންތަކުގައި ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާތީ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ބަދަލާއެކު ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މެޗުތަކުގެ ކުޅުން ދެން ފަށާނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މީގެ ކުރިން އެފްއޭއެމްއިން ނިންމާފައި އޮތީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފަހުން އެ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ލީގުގެ މެޗުތަކުގެ ކުޅުން ފެށުމަށެވެ. ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކުޅުން އޮންނާނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހަތަރަކުން 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މިއީ ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑަށް ގެއްލުން ވެގެން ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ މެޗުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރު "މިނިވަން 50" ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މެޓް އަޅައިގެން ދަނޑުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑު އެއްކޮށް މަރުވެ އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެފްއޭއެމް އަދި ކްލަބްތަކަށް ވެސް މާލީ ގޮތުން ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ. ހަމައެހެންމެ 2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް މެޓް އަޅައިގެން ދަނޑުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން ވެސް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް