20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 01 އަތަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ނަވާޒް ޝަރީފް

ނަވާޒް ޝަރީފް ހުންނެވީ ކިޑްނީ ފެއިލްވުމުގެ ތުންފަތްމަތީގައި، ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: މެޑިކަލް ރިޕޯޓު

  • ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ނަވާޒް ޝަރީފާއި ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަވާޒް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކުރީ ޖުލައި 6 ވަނަ ދުވަހު
  • ނަވާޒް ޝަރީފް 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކުރި އިރު ވަނީ އަށް މިލިއަން ޕައުންޑުން ޖޫރިމަނާވެސް ކޮށްފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 23 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 18:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!


ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް -- ގޫގުލް

ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ ދިހަ އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު, ނަވާޒް ޝަރީފް ހުންނެވީ ކިޑްނީ ފެއިލްވުމުގެ ތުންފަތްމަތީގައި ކަމަށާއި އެެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. 

އުމުރުންފުޅުން 68 އަހަރުގެ ނަވާޒް ޝަރީފް ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ބަންދުގައި ހުންނެވީ، ޖުލައި 13 އިން ފެށިގެން ރާވަލްޕިންޑީގެ އަޑިއަލާ ޖަލުގައެވެ. 

ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ހާލުކޮޅު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ހެދި ތަފްސީލީ މެޑިކަލް ޗެކަޕް މިހާރު ޕަންޖާބުގެ ހެލްތު ސެކްރެޓަރީ އަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު، މި ރިޕޯޓު ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން ތައްޔާރުކުރީ ނަވާޒް ޝަރީފް ހުންނެވި ޖަލަަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

"ރާވަލްޕިންޑީ އިންސްޓިއުޓް އޮފް ކާޑިއޮލޮޖީ (އާރްއައިސީ)" ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް މޭޖާ ޖެނެރަލް ރިޓަޔާޑް ޑރ. އަޒްހަރު މެހްމޫދު ކަޔާނީ އިސްކޮށް ހުންނަވައި ތައްޔާރުކުރެއްވި ނަވާޒް ޝަރީފް ސިއްހީ ހާލަތާ ބެހޭ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ހުރި ގޮތުން މިހާރުން މިހާރަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. 

ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފައި ވަނީ ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ލޭގެ ޔޫރިއާ ނައިޓްރޯޖަން ނުރައްކާ ލެވެލް އަށް މައްޗަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި ހިތުގެ ހިނގުމަށް ވެސް ބަދަލު އަންނަ އައިސް ގަދަޔަށް ދާހިއްލައި ހަށިގަނޑުން ފެން މަދުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ނަވާޒް ޝަރީފް ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ "ދަ ޕުންޖާބް ޕްރިޒަންސް" ގެ ބައެއް މަސްދަރުތަކާ ހަވާލާދީ ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ނަވާޒް ޝަރީފް ޖަލުން ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޑު ކުރަމުން ގެންދަނީ ޕަންޖާބްގެ "ހޯމް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ" އޮޑަރަކަށެވެ. 
 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް