19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ޝޭހް ކަމާލް ކަޕް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ދައުވަތަކަށް ޝޭހް ކަމާލް ކަޕަށް އަންނަ މަހު ޓީސީ ފުރަނީ!

  • ޝޭހް ކަމާލް ކަޕަށް ޓީސީ ފޮނުވަން އެފްއޭއެމް އިން ނިންމީ ފީފާ އަދި އޭއެފްސީ މިންގަނޑުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު: ބައްސާމް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 23 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 17:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!


ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް -- ޓްވިޓަރ

ބަންގްލަދޭޝް އެފްއޭގެ ދައުވަތަކަށް ޝޭހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަޕަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އެގައުމަށް ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

 

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު ވިދާޅުވީ ޝޭހް ކަމާލް ކަޕްގައި ބައިވެރިވާނެ ކްލަބެއްގެ ނަން ފޮނުވަން ބަންގްލަދޭޝް އެފްއޭއިން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި، މުބާރާތަށް ރާއްޖޭގެ ކްލަބެއް ގޮތުގައި ދާނީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކަމަށެވެ.

 

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ މުބާރާތަށް ޓީސީ ފޮނުވަން އެފްއޭއެމް އިން ނިންމީ ފީފާ އަދި އޭއެފްސީ މިންގަނޑުތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

 

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އަދި އެފްއޭކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ވެލެންސިއާ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ވާދަކުރާތީއާއެކު، ދެން މުބާރާތަށް ފޮނުވޭނެ ޓީމަކަށް ބެލީ އެފްއޭކަޕްގެ ދެވަނަ އަދި ލީގުގެ ދެވަނަ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ ދެ މުބާރާތުން ވެސް ދެވަނަ ހޯދީ ޓީސީ ކަމަށް ވުމުން ޓީސީގެ ނަން ފޮނުވަން ނިންމީ ކަމަށް ވެސް ބައްސާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

ޝޭހް ކަމާލް ކަޕް އެންމެ ފަހުން ބާއްވާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރެވެ. އެފަހަރު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓަގޮން އެވެ. މި އެފަހަރު ސްރީލަންކާ، އިންޑިއާ އަދި ޕާކިސްތާނުގެ ޓީމްތައް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

 

މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 18 އިން މާޗު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި މުބާރާތަށް ޓީސީ ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 17 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް