24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

ޝޭހް ކަމާލް ކަޕް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ދައުވަތަކަށް ޝޭހް ކަމާލް ކަޕަށް އަންނަ މަހު ޓީސީ ފުރަނީ!

  • ޝޭހް ކަމާލް ކަޕަށް ޓީސީ ފޮނުވަން އެފްއޭއެމް އިން ނިންމީ ފީފާ އަދި އޭއެފްސީ މިންގަނޑުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު: ބައްސާމް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 23 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 17:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  3. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  4. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  7. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  8. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟


ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް -- ޓްވިޓަރ

ބަންގްލަދޭޝް އެފްއޭގެ ދައުވަތަކަށް ޝޭހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަޕަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އެގައުމަށް ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

 

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު ވިދާޅުވީ ޝޭހް ކަމާލް ކަޕްގައި ބައިވެރިވާނެ ކްލަބެއްގެ ނަން ފޮނުވަން ބަންގްލަދޭޝް އެފްއޭއިން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި، މުބާރާތަށް ރާއްޖޭގެ ކްލަބެއް ގޮތުގައި ދާނީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކަމަށެވެ.

 

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ މުބާރާތަށް ޓީސީ ފޮނުވަން އެފްއޭއެމް އިން ނިންމީ ފީފާ އަދި އޭއެފްސީ މިންގަނޑުތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

 

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އަދި އެފްއޭކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ވެލެންސިއާ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ވާދަކުރާތީއާއެކު، ދެން މުބާރާތަށް ފޮނުވޭނެ ޓީމަކަށް ބެލީ އެފްއޭކަޕްގެ ދެވަނަ އަދި ލީގުގެ ދެވަނަ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ ދެ މުބާރާތުން ވެސް ދެވަނަ ހޯދީ ޓީސީ ކަމަށް ވުމުން ޓީސީގެ ނަން ފޮނުވަން ނިންމީ ކަމަށް ވެސް ބައްސާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

ޝޭހް ކަމާލް ކަޕް އެންމެ ފަހުން ބާއްވާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރެވެ. އެފަހަރު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓަގޮން އެވެ. މި އެފަހަރު ސްރީލަންކާ، އިންޑިއާ އަދި ޕާކިސްތާނުގެ ޓީމްތައް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

 

މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 18 އިން މާޗު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި މުބާރާތަށް ޓީސީ ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 17 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް