21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ކެންޔާގެ ރީތީގެ ރާނީ

ކެންޔާގެ ރީތީގެ ރާނީ މެރުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

  • އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަރާލާފައި ވަނީ 2015 ގައި
  • ރޫތުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވީ 2015 ގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 22 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 14:30 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ރޫތު ކަމަންޑޭ -- އިންޑިޕެންޑެންޓް.ޔޫކޭ

ލޯބިވެރިޔާގެ ގަޔަށް 25 ފަހަރު ވަޅިޖެހައި މަރާލުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާއި ގުޅިގެން ކެންޔާގެ ރީތީގެ ރާނީ ރޫތު ކަމަންޑޭ މެރުމަށް ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ރޫތު ކަމަންޑޭ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ކަމަށްވާ 24 އަހަރުގެ ފާރިދު މުހައްމަދު މަރާލާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވަނީ މިދިޔަ މެއި މަހުގައެވެ.

ރޫތު ކަމަންޑޭއަށް މަރުގެ ހުކުމް ކުރުމަށްފަހު ގާޒީ ޖެސީ ލެސިޓް ވިދާޅުވީ އޭނާ މަރަން ހުކުމް ކުރީ ރުޅިއަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ނުވަތަ ނުތަނަވަސްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ލޯބިވެރިޔާ މެރުން އެއީ ކުށެއްކަން ޒުވާނުންނަށް އެންގުމުގެ ގޮތުންކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުކުރުމަށް ޒުވާނުންގެ ކިބައިން ގާޒީ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ރޫތުގެ ލޯބިވެރިޔާ މަރާލުމަށްފަހު އޭނާ ވަނީ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުގައި ވަޅިން އަޅައި އަދި ލޯބިވެރިޔާގެ ފޯނު ވެސް ބަލާފައި ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޫތު މެރުމަށް ހުކުމް ކުރުމާއެކު އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލުން ވަނީ އެއީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް