14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބޮލީވުޑް

ކަސައުޓީ ޒިންދަކީގެ ޕްރޮމޯއަށް ރޮނިތު އާއި ޝްވެތާ މަރުހަބާ ކިޔައިފި

  • ޓައިޓްލް ލަވަ ވަރަށް ހިތްގައިމު ކަމަށް ޝުވެތާ ބުނި
  • އެ ޝޯ ގެ އެންމެ މަންޒަރެއް ނަމަވެސް ކުޅެން ދިނުމަށް ރޮނިތް ވަނީ އެދިފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 22 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 12:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  5. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  6. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  7. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި
  8. ބަޖެޓްގައި ފްލެޓް މަޝްރޫއުގެ ވާހަކައެއް ނެތް، ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓަކަށް ވިސްނަނީ!


ކަސައުޓީ ޒިންދަގީކީގެ ޕޯސްޓަރު -- ގޫގުލް

އަންނަ އޮގްސްޓް މަހު ސްޓާ ޕްލަސް އިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިލްސިލާ ޑްރާމާ "ކަސައުޓީ ޒިންދަކީ" ގެ އާ ސިޒަންގެ ޕްރޮމޯ ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ.

މި ސީރިއަލްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ އޭކްތާ ކަޕޫރު އެނާގެ އިސްޓަރގްރާމްގައި މި ޕްރޮމޯ ޝެއަރ ކުރުމުން 2001 އިން 2008 އަށް ސްޓާޕްލަސް އިން ދެއްކި ކާމިޔާބު ސީރީޒް ކަސައުޓީ ޒިންދަގީކީ ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދިޔަ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޝްވޭތާ ތިވާރީ އާއި ރޮނިތު ރޯއީ ވަނީ އައު ޝޯއަށް އޭކްތާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.

އެކްތާ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝޭއަރ ކޮށްފައިވާ ކަސައުޓީގެ ޕްރޮމޯ އަށް ޝްވެތާ ކޮށްފައިވާ ކޮމެންޓްގައި ވަނީ ޓައިޓް ލަވަ ވަރަށް ހިތްގައިމު ކަމަށާއި އައު ޝޯ އަށް މަރުހަބާކިޔާ އޯލްދަ ބެސްޓް ކިޔާފައެވެ.

އަދި ރޮނިތު ވެސް ވަނީ އެ ޑްރާމާ ސީރީޒްގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް " އޯލް ދަ ބެސްޓް" ކިޔާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރޮނިތު ބުނެފައިވަނީ ކަސައުޓީގެ އާ ސީރިއަލްއެއް ހެދުމުން އޭނާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް އުފާވާނެ މީހަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޝޯ ގެ އެންމެ މަންޒަރެއް ނަމަވެސް ކުޅެން ދިނުމަށް އޭނާ ވަނީ އެދިފައެވެ.

ސަތާރަ އަހަރަށް ފަހު ފަށާ ކަސައުޓީގެ އާ ސީރީޒް އިން ޕްރޭނާގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ އެރިކާ ފެނާންޑޭޒް އެވެ. އަދި އަނޫރާގް ބާސޫގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ ޕާރތު ސަމްތާން އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް