22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ބޮލީވުޑް

ކަސައުޓީ ޒިންދަކީގެ ޕްރޮމޯއަށް ރޮނިތު އާއި ޝްވެތާ މަރުހަބާ ކިޔައިފި

  • ޓައިޓްލް ލަވަ ވަރަށް ހިތްގައިމު ކަމަށް ޝުވެތާ ބުނި
  • އެ ޝޯ ގެ އެންމެ މަންޒަރެއް ނަމަވެސް ކުޅެން ދިނުމަށް ރޮނިތް ވަނީ އެދިފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 22 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 12:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  5. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  6. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  7. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  8. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު


ކަސައުޓީ ޒިންދަގީކީގެ ޕޯސްޓަރު -- ގޫގުލް

އަންނަ އޮގްސްޓް މަހު ސްޓާ ޕްލަސް އިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިލްސިލާ ޑްރާމާ "ކަސައުޓީ ޒިންދަކީ" ގެ އާ ސިޒަންގެ ޕްރޮމޯ ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ.

މި ސީރިއަލްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ އޭކްތާ ކަޕޫރު އެނާގެ އިސްޓަރގްރާމްގައި މި ޕްރޮމޯ ޝެއަރ ކުރުމުން 2001 އިން 2008 އަށް ސްޓާޕްލަސް އިން ދެއްކި ކާމިޔާބު ސީރީޒް ކަސައުޓީ ޒިންދަގީކީ ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދިޔަ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޝްވޭތާ ތިވާރީ އާއި ރޮނިތު ރޯއީ ވަނީ އައު ޝޯއަށް އޭކްތާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.

އެކްތާ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝޭއަރ ކޮށްފައިވާ ކަސައުޓީގެ ޕްރޮމޯ އަށް ޝްވެތާ ކޮށްފައިވާ ކޮމެންޓްގައި ވަނީ ޓައިޓް ލަވަ ވަރަށް ހިތްގައިމު ކަމަށާއި އައު ޝޯ އަށް މަރުހަބާކިޔާ އޯލްދަ ބެސްޓް ކިޔާފައެވެ.

އަދި ރޮނިތު ވެސް ވަނީ އެ ޑްރާމާ ސީރީޒްގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް " އޯލް ދަ ބެސްޓް" ކިޔާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރޮނިތު ބުނެފައިވަނީ ކަސައުޓީގެ އާ ސީރިއަލްއެއް ހެދުމުން އޭނާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް އުފާވާނެ މީހަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޝޯ ގެ އެންމެ މަންޒަރެއް ނަމަވެސް ކުޅެން ދިނުމަށް އޭނާ ވަނީ އެދިފައެވެ.

ސަތާރަ އަހަރަށް ފަހު ފަށާ ކަސައުޓީގެ އާ ސީރީޒް އިން ޕްރޭނާގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ އެރިކާ ފެނާންޑޭޒް އެވެ. އަދި އަނޫރާގް ބާސޫގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ ޕާރތު ސަމްތާން އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް