24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

އަހަރެންނަކީ ތަރިއެއްކަމަށް އަދި ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޖާންވީ

  • ފުރަތަމަ ދުވަހު ފިލްމްގެ އާމްދަނީ އަށް 8.71 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީޒް ވަނީ ލިބިފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 22 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 12:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  8. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!


ޖާންވީ ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ޖާންވީ ކަޕޫރާއި އިޝާން ޚައްތަރު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ދަޅަކް" ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތަޢާރަފްވާ ތަރިން ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެންދިޔަ ފިލްމަށެވެ.

ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އުފައްދާފައިވާ މި ފިލްމް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކޮށްފައިވާއިރު ފިލްމް އެޅުވި ފުރަތަމަ ދުވަހު ފިލްމްގެ އާމްދަނީ އަށް 8.71 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީޒް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މި ފިލްމުން ރެކޯޑެއް ގާއިމް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް ފިލްމްގެ ބަތަލާ ޖާންވީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އަކީ "ސްޓާރ" އެއް ކަމަށް އަދި ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށާއި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެކްޓަރަކަށް ވާން ކަމަށެވެ.

އެ  ފިލްމް ގައި ޖާންވީ އަދާކޮށްފައިވާ ރޯލަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކޮމްޕްލިމެންޓެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވަނީ ކާކުގެ ފަރާތުންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ޖާންވީ ބުނެފައިވަނީ އެ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ ޝަޝާންކް ކެއިތަންގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ. ޖާންވީ އަށް ޓަކައި ފަޚުރުވެރި ވާކަމަށް ޝަޝާންކް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ޖާންވީ ބުންޏެވެ. އަދި މުޅި ޓީމަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ ތިއޭޓާއިން ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބީ ކަމަށް ޖާންވީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ދަޅަކް" އަކީ ކާމިޔާބު މަރާތީ ފިލްމް "ސައިރާތް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތަޢާރުފުވާ ޖާންވީ ކަޕޫރަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން ސުޕަރ ސްޓާރ ސްރީ ދޭވީގެ ދަރިފުޅެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް