13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ބޮލީވުޑް

އަހަރެންނަކީ ތަރިއެއްކަމަށް އަދި ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޖާންވީ

  • ފުރަތަމަ ދުވަހު ފިލްމްގެ އާމްދަނީ އަށް 8.71 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީޒް ވަނީ ލިބިފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 22 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 12:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި
  8. ޚަޝޯގީ އެންމެ ފަހުންބުނީ އޭނާ ހާސްވަނީއޭ: ރިޕޯޓަރެއް


ޖާންވީ ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ޖާންވީ ކަޕޫރާއި އިޝާން ޚައްތަރު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ދަޅަކް" ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތަޢާރަފްވާ ތަރިން ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެންދިޔަ ފިލްމަށެވެ.

ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އުފައްދާފައިވާ މި ފިލްމް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކޮށްފައިވާއިރު ފިލްމް އެޅުވި ފުރަތަމަ ދުވަހު ފިލްމްގެ އާމްދަނީ އަށް 8.71 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީޒް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މި ފިލްމުން ރެކޯޑެއް ގާއިމް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް ފިލްމްގެ ބަތަލާ ޖާންވީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އަކީ "ސްޓާރ" އެއް ކަމަށް އަދި ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށާއި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެކްޓަރަކަށް ވާން ކަމަށެވެ.

އެ  ފިލްމް ގައި ޖާންވީ އަދާކޮށްފައިވާ ރޯލަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކޮމްޕްލިމެންޓެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވަނީ ކާކުގެ ފަރާތުންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ޖާންވީ ބުނެފައިވަނީ އެ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ ޝަޝާންކް ކެއިތަންގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ. ޖާންވީ އަށް ޓަކައި ފަޚުރުވެރި ވާކަމަށް ޝަޝާންކް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ޖާންވީ ބުންޏެވެ. އަދި މުޅި ޓީމަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ ތިއޭޓާއިން ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބީ ކަމަށް ޖާންވީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ދަޅަކް" އަކީ ކާމިޔާބު މަރާތީ ފިލްމް "ސައިރާތް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތަޢާރުފުވާ ޖާންވީ ކަޕޫރަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން ސުޕަރ ސްޓާރ ސްރީ ދޭވީގެ ދަރިފުޅެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް