19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 02 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ބޮލީވުޑް

އަހަރެންނަކީ ތަރިއެއްކަމަށް އަދި ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޖާންވީ

  • ފުރަތަމަ ދުވަހު ފިލްމްގެ އާމްދަނީ އަށް 8.71 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީޒް ވަނީ ލިބިފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 22 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 12:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  5. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  6. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  7. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


ޖާންވީ ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ޖާންވީ ކަޕޫރާއި އިޝާން ޚައްތަރު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ދަޅަކް" ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތަޢާރަފްވާ ތަރިން ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެންދިޔަ ފިލްމަށެވެ.

ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އުފައްދާފައިވާ މި ފިލްމް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކޮށްފައިވާއިރު ފިލްމް އެޅުވި ފުރަތަމަ ދުވަހު ފިލްމްގެ އާމްދަނީ އަށް 8.71 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީޒް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މި ފިލްމުން ރެކޯޑެއް ގާއިމް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް ފިލްމްގެ ބަތަލާ ޖާންވީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އަކީ "ސްޓާރ" އެއް ކަމަށް އަދި ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށާއި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެކްޓަރަކަށް ވާން ކަމަށެވެ.

އެ  ފިލްމް ގައި ޖާންވީ އަދާކޮށްފައިވާ ރޯލަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކޮމްޕްލިމެންޓެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވަނީ ކާކުގެ ފަރާތުންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ޖާންވީ ބުނެފައިވަނީ އެ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ ޝަޝާންކް ކެއިތަންގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ. ޖާންވީ އަށް ޓަކައި ފަޚުރުވެރި ވާކަމަށް ޝަޝާންކް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ޖާންވީ ބުންޏެވެ. އަދި މުޅި ޓީމަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ ތިއޭޓާއިން ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބީ ކަމަށް ޖާންވީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ދަޅަކް" އަކީ ކާމިޔާބު މަރާތީ ފިލްމް "ސައިރާތް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތަޢާރުފުވާ ޖާންވީ ކަޕޫރަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން ސުޕަރ ސްޓާރ ސްރީ ދޭވީގެ ދަރިފުޅެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]raajje.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް