16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ބީބާ އާއި ހެއިލީ

ކައިވެންޏަށްފަހު ބީބާ އާއި ހެއިލީ ބޭނުންވަނީ ދަރިއެއް

  • މި ދެމީހުން ފުރަތަމަ ރަށްޓެހިވެފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު، އަނެއްކާވެސް އެކުގައި ފެންނަން ފެށީ މި އަހަރު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 22 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 11:18 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  6. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  7. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  8. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި


ބީބާ އާއި ހެއިލީ. އެދެމީހުން އެންގޭޖްވީ މެއިމަހުގައި -- ގޫގުލް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބަރއާއި ލޯބިވެރިޔާ، މަޝްހޫރު މޮޑެލް ހެއިލީ ބޯލްޑްވިން އެންގޭޖް ވެއްޖެ ކަމަށް އެކި ނޫސްތަކުން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްފައެވެ.

އެދެމީހުން އެންގޭޖް ވުމަށްފަހު ދެން އެންމެ ބާރަށް ދެކެވެމުން ދިޔަ ވާހަކައަކީ މިއަހަރުގެ ފަހު ކޮޅު އެދެމީހުން ކައިވެނި ކުރާނެކަމެވެ.

ބީބާ އާއި ހެއިލީ ގެ އާއިލާއިން ވެސް އެދެމީހުންގެ ގުޅުމަށް ސަޕޯޓް ކުރާ ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ސީއެންއެން އިން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި 24 އަހަރުގެ ޖަސްޓިންއާ ހެއިލީ، 21، އެންގޭޖް ވެފައިވަނީ ނިމިގެން ދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ބަހާމަސް ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދިޔައިރު ސަލްސާ ޑާންސެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށްވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ބީބާ އާއި ހެއިލީ ބޭނުންވަނީ ކައިވެންޏަށްފަހު ވަރަށް އަވަހަށް ދަރިއަކު ހޯދުމަށެވެ.

ޖަސްޓިންއާއި ހެއިލީވެސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ރައްޓެހިވެގެން އުޅެފައެވެ. އެއީ 2015 އާއި 2016 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދުގައެވެ. ބީބާގެ ފުރަތަމަ ލޯބި ސެލީނާ ގޮމޭޒްއާ ވަކިވުމަށް ފަހު ރައްޓެހިވި މި ދެ މީހުން ހަމަ އެ އަހަރު ވަނީ ރުޅިވެފައެވެ. އަނެއްކާ ވެސް 2017 ވަނަ އަހަރު ބީބާއާ ސެލީނާ އެކުގައި އުޅެފައިވާ އިރު، އެ ދެމީހުން އެ ފަހަރު ރުޅިވާން ޖެހުނީ ހެއިލީގެ ސަބަބުން ކަމަށް އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. އަދި އެގުޅުމަށް ސެލީނާގެ މަންމަ އެހާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭތީ ކަމަށްވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި ބީބާ އާއި ހެއިލީ އެންގޭޖްވެފައިވަނީ އެދެމީހުން އަލުން ގުޅުނުތާ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް