18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އައްސިދަ
11 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ވިމެންސް މާޗް

ވޮޝިންޓަންގައި ކުރިއަށްދިޔަ "ވިމެންސް މާޗް" އަށް ޕްރިޔަންކާގެ ސަޕޯޓު އޮތްކަން ހާމަކޮށްފި

  • ވިމެންސް މާޗުގައި ބައިވެރިނުވެވުމުން އިންތިހާއަށް ދެރަވެ މާޔޫސްވެފައިވާ ކަމަށް ޕްރިޔަންކާގެ ޓްވީޓުގައި ބުނެފައިވޭ
  • މާޗުގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކާމެދު ފަޚުރުވެރިވަން: ޕްރިޔަންކާ
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 23 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 14:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  3. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  5. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  7. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި
  8. ލިކަމެކް ނައިޓް މާކެޓް ހުޅުވައިފި


ވިމެންސް މާޗުގައި ބައިވެރިނުވެވުމުން ޕްރިޔަންކާ ހުރީ މާޔޫސްވެފައި -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ 45 ވަނަ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ވިމެންސް މާޗް" އަށް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ތާޢީދު އޮތް ކަން އޭނާ ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޓްރަމްޕް ހުވާކުރެއްވިތާ އެއްދުވަސް ވެސް ނުވަނީސް އެތައް ލައްކަ އަންހެނުންނެއް ބައިވެރިވެ "ވިމެންސް މާޗް" ގެ ނަމުގައި ވޮޝިންގޓަންގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިނުވެވުނު ނަމަވެސް، ޕްރިޔަންކާ ވަނީ އޭނާގެ ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ސަޕޯޓް އޮތްކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. ޕްރިޔަންކާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓުގައި "ވިމެންސް މާޗު" ގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނާ މެދު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށާއި ބައިވެރި ނުވެވުނު ކަމާމެދު އިންތިހާއަށް ދެރަވެ މާޔޫސްވެފައިވާ" ކަމަށް ވަނީ ލިޔެފައެވެ.

ބޮލީވުޑް ފަތަޙަ ކުރުމަށްފަހު ހޮލީވުޑްގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރަމުން އަންނަ ޕްރިޔަންކާ މިވަގުތު ހުރީ އޭނާގެ ހޮލީވުޑް ފިލްމު "ބޭވޮޗް"ގެ ޝޫޓިންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ލޮސް އެންޖެލީސްއަށް ގޮހެވެ.

އެކްޝަން ކޮމެޑީ ފިލްމެއްކަމަށްވާ "ބޭވޮޗް" މިއަހަރުގެ މޭއި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ސެތް ގޯރޑަން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މިފިލްމުގައި ޕްރިޔަންކާއާއެކު ޑްވޭން ޖޯންސަންއާއި ޒެކް އެފްރޯންވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް