24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ވިމެންސް މާޗް

ވޮޝިންޓަންގައި ކުރިއަށްދިޔަ "ވިމެންސް މާޗް" އަށް ޕްރިޔަންކާގެ ސަޕޯޓު އޮތްކަން ހާމަކޮށްފި

  • ވިމެންސް މާޗުގައި ބައިވެރިނުވެވުމުން އިންތިހާއަށް ދެރަވެ މާޔޫސްވެފައިވާ ކަމަށް ޕްރިޔަންކާގެ ޓްވީޓުގައި ބުނެފައިވޭ
  • މާޗުގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކާމެދު ފަޚުރުވެރިވަން: ޕްރިޔަންކާ
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 23 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 14:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ވިމެންސް މާޗުގައި ބައިވެރިނުވެވުމުން ޕްރިޔަންކާ ހުރީ މާޔޫސްވެފައި -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ 45 ވަނަ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ވިމެންސް މާޗް" އަށް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ތާޢީދު އޮތް ކަން އޭނާ ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޓްރަމްޕް ހުވާކުރެއްވިތާ އެއްދުވަސް ވެސް ނުވަނީސް އެތައް ލައްކަ އަންހެނުންނެއް ބައިވެރިވެ "ވިމެންސް މާޗް" ގެ ނަމުގައި ވޮޝިންގޓަންގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިނުވެވުނު ނަމަވެސް، ޕްރިޔަންކާ ވަނީ އޭނާގެ ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ސަޕޯޓް އޮތްކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. ޕްރިޔަންކާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓުގައި "ވިމެންސް މާޗު" ގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނާ މެދު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށާއި ބައިވެރި ނުވެވުނު ކަމާމެދު އިންތިހާއަށް ދެރަވެ މާޔޫސްވެފައިވާ" ކަމަށް ވަނީ ލިޔެފައެވެ.

ބޮލީވުޑް ފަތަޙަ ކުރުމަށްފަހު ހޮލީވުޑްގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރަމުން އަންނަ ޕްރިޔަންކާ މިވަގުތު ހުރީ އޭނާގެ ހޮލީވުޑް ފިލްމު "ބޭވޮޗް"ގެ ޝޫޓިންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ލޮސް އެންޖެލީސްއަށް ގޮހެވެ.

އެކްޝަން ކޮމެޑީ ފިލްމެއްކަމަށްވާ "ބޭވޮޗް" މިއަހަރުގެ މޭއި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ސެތް ގޯރޑަން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މިފިލްމުގައި ޕްރިޔަންކާއާއެކު ޑްވޭން ޖޯންސަންއާއި ޒެކް އެފްރޯންވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް