22 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 09 ނޮރަ
14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07

ޑރ. މާކް ހޮސްޓަން

ބުޝްގެ ޑޮކްޓަރަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

  • ޑރ. މާކް މަރާލާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު
  • ޑރ. މާކް އަކީ 2000 ވަނަ އަހަރު ޖޯޖް އެޗް ބުޝްއަށް ފަރުވާދިން ޑޮކްޓަރ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 22 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 10:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. މިނިސްޓަރަކަށް މިއައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހާ ގޮތް ކިޔާދޭކަށް ނޫން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
  3. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  6. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  7. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  8. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު


ބުޝް އާއި ޑރ. މާކް -- ބުޝް ވަނީ މާކްގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައި -- ދި ގާޑިއަން

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް އެޗް ޑަބްލިއު ބުޝްއަށް ފަރުވާދެއްވި ހިތުގެ ޑޮކްޓަރެއްކަމަށްވާ ޑރ. މާކް ހޮސްޓަންއަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ މަރާލައިފިއެވެ.

ޑރ. މާކްއަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާ ހޮސްޓަން މެޑިކަލް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ޑރ. މާކް މަރާލިއިރު އޭނާ އިނީ ބައިސްކަލް ދުއްވަން ކަމަށް ވެއެވެ. އަދި ހަމަލާ ދިންމީހާވެސް އިނީ ޑރ.މާކް ދުއްވާފައި ދިޔަ ކޮޅު ނޫން އަނެއްކޮޅުން، ދެމީހުން ދިމާވާގޮތަށް ބައިސްކަލުގައި ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައެވެ. ޑރ.މާކުގެ ހަށިގަނޑަށް ދެ ފަހަރު ބަޑި ޖަހާފައިވާކަން، ތަހުގީގަށް ހާމަވެފައިވާކަމަށާއި ޑޮކްޓަރ މަރާލާފައިވަނީ ކުރިން ރޭވިގެން ކަމެއް ނުވަތަ ދިމާވި އެކްސިޑެންޓެއްކަމެއް ސީދާ ބުނަން އަދި ނޭނގޭކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9 ޖެހުމުގެ ކުރިން މިހާދިސާ ހިނގާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނާއިރު ޑރ. މާކް ބަޑިން ހަމަލާދީ މަރާލާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން އާންމު ކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ޑރ.މާކް މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ކުރެހުމެއް ވެސް އާންމު ކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ޑރ. މާކްއަށް ހަމަލާ ދިން މީހާ ލައިގެން ހުރީ އަޅި ކުލައިގެ ޖެކެޓަކާއި ކުރު ސޯޓެއްކަމަށާއި ބޮލުގައި ތޮތްޕެއްވެސް އަޅާފައިވާކަމަށެވެ. މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. މާކް އަކީ 2000 ވަނަ އަހަރު ޖޯޖް އެޗް ބުޝްއަށް ހިތުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވުމާއި ގުޅިގެން ފަރުވާ ދިން ޑޮކްޓަރެވެ. ބުޝްއަށް އެފަހަރު ފަރުވާދިނުމަށްފަހު މާކް ވަނީ ބުޝްގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުވެސް ދީފައެވެ.

ޑރ. މާކް މަރުވުމާއިގުޅިގެން ބުޝް ވަނީ އޭނާގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ. ބުޝް ވިދާޅުވީ ޑރ. މާކަކީ މޮޅު ހިތުގެ ޑޮކްޓަރެއްކަމަށާއި އެއީ ރަނގަޅު މީހެއްކަމަށެވެ. އަބަދުވެސް ޑރ. މާކްގެ އެހީތެރިކަން ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެކަމަށް ބުޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. މާކް ވަނީ 40 އަހަރު ވަންދެން ހިތުގެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް