25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ޑރ. މާކް ހޮސްޓަން

ބުޝްގެ ޑޮކްޓަރަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

  • ޑރ. މާކް މަރާލާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު
  • ޑރ. މާކް އަކީ 2000 ވަނަ އަހަރު ޖޯޖް އެޗް ބުޝްއަށް ފަރުވާދިން ޑޮކްޓަރ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 22 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 10:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ބުޝް އާއި ޑރ. މާކް -- ބުޝް ވަނީ މާކްގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައި -- ދި ގާޑިއަން

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް އެޗް ޑަބްލިއު ބުޝްއަށް ފަރުވާދެއްވި ހިތުގެ ޑޮކްޓަރެއްކަމަށްވާ ޑރ. މާކް ހޮސްޓަންއަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ މަރާލައިފިއެވެ.

ޑރ. މާކްއަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާ ހޮސްޓަން މެޑިކަލް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ޑރ. މާކް މަރާލިއިރު އޭނާ އިނީ ބައިސްކަލް ދުއްވަން ކަމަށް ވެއެވެ. އަދި ހަމަލާ ދިންމީހާވެސް އިނީ ޑރ.މާކް ދުއްވާފައި ދިޔަ ކޮޅު ނޫން އަނެއްކޮޅުން، ދެމީހުން ދިމާވާގޮތަށް ބައިސްކަލުގައި ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައެވެ. ޑރ.މާކުގެ ހަށިގަނޑަށް ދެ ފަހަރު ބަޑި ޖަހާފައިވާކަން، ތަހުގީގަށް ހާމަވެފައިވާކަމަށާއި ޑޮކްޓަރ މަރާލާފައިވަނީ ކުރިން ރޭވިގެން ކަމެއް ނުވަތަ ދިމާވި އެކްސިޑެންޓެއްކަމެއް ސީދާ ބުނަން އަދި ނޭނގޭކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9 ޖެހުމުގެ ކުރިން މިހާދިސާ ހިނގާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނާއިރު ޑރ. މާކް ބަޑިން ހަމަލާދީ މަރާލާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން އާންމު ކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ޑރ.މާކް މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ކުރެހުމެއް ވެސް އާންމު ކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ޑރ. މާކްއަށް ހަމަލާ ދިން މީހާ ލައިގެން ހުރީ އަޅި ކުލައިގެ ޖެކެޓަކާއި ކުރު ސޯޓެއްކަމަށާއި ބޮލުގައި ތޮތްޕެއްވެސް އަޅާފައިވާކަމަށެވެ. މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. މާކް އަކީ 2000 ވަނަ އަހަރު ޖޯޖް އެޗް ބުޝްއަށް ހިތުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވުމާއި ގުޅިގެން ފަރުވާ ދިން ޑޮކްޓަރެވެ. ބުޝްއަށް އެފަހަރު ފަރުވާދިނުމަށްފަހު މާކް ވަނީ ބުޝްގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުވެސް ދީފައެވެ.

ޑރ. މާކް މަރުވުމާއިގުޅިގެން ބުޝް ވަނީ އޭނާގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ. ބުޝް ވިދާޅުވީ ޑރ. މާކަކީ މޮޅު ހިތުގެ ޑޮކްޓަރެއްކަމަށާއި އެއީ ރަނގަޅު މީހެއްކަމަށެވެ. އަބަދުވެސް ޑރ. މާކްގެ އެހީތެރިކަން ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެކަމަށް ބުޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. މާކް ވަނީ 40 އަހަރު ވަންދެން ހިތުގެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް