21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 02 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ޖޯޖް ކްލޫނީ

ޖޯޖް ކްލޫނީ ކެޗް-22ގެ ސެޓާއި ގުޅިއްޖެ

  • މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ މިމަހުގެ 10 ގައި
  • ކްލޫނީ މިހާރު އެއްކޮށް ވަނީ ރިކަވާ ވެފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 22 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 09:23 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


އެކްސިޑެންޓަށްފަހު ކެޗް-22ގެ ސެޓުގައި ކްލޫނީ ހަރަކާތްތެރި ވަނީ -- ޓީއެމްޒީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޖޯޖް ކްލޫނީ، 57، ޓީވީ ސީރީޒް ކެޗް-22 ގެ ޝޫޓިން ގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެކްސިޑެންޓެއް ވީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުއެވެ.

ޖޯޖް ކްލޫނީ އެކްސިޑެންޓްވީ ޝޫޓިންގައި ސްކޫޓަރުގައި ދަނިކޮށް ބާރު ސްޕީޑޫގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް އޯވަރޓޭކް ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި ކްލޫނީގެ ކަކުލަށް އަނިޔާ ލިބިފައި ވުމާއެކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުމަށް ފަހު އެމްއާރްއައި. ސްކޭނެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އެންބީސީން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. މި އެކްސިޑެންޓުގައި ކުލޫނީ އަށް ލިބުނު އަނިޔާ އެހާ ސީރިއަސް ނުވުމުގެ ސަބަބުން މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ އޭނާ ވަނީ ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ޓީއެމްޒީއިން ރިޕޯޓްކުރާގޮތުގައި ޖޯޖް ކްލޫނީ މިހާރު ވަނީ އެނބުރި ކެޗް-22 ގެ ޓީމާ ގުޅިފައެވެ. ކެޗް-22 އަކީ  ޖޯޖް ކްލޫނީގެ ޑައިރެކްޝަނާއި އެކްޓިން ފެނިގެންދާ ސީރީޒްއެކެވެ. މި ސީރީޒްއަކީ އެއީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ މައްޗަށް ޖޯސެފް ހެލަރ ލިޔެފައިވާ ފޮތެއް ކަމަށްވާ ކެޗް-22 އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އެނަމުގައި ހަދާ ސީރީޒްއެކެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް