26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

ޝީގެ އެފްރިކާ ދަތުރުފުޅު

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ސެނެގާލްއަށް ވަޑައިގެންފި

 • މި ދަތުރުފުޅުގައި ބްރިކްސް ސަމިޓްގަައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ
 • އެފްރިކާއަކީ ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިޔާ
 • ޝީގެ ދަތުރުފުޅުގެ އެންމެ ފަހު މަންޒިލަކީ މޮރިޝަސް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 22 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 08:14 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
 2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
 3. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
 4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
 5. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
 6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
 7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
 8. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް


ރައީސް ޝީއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ ސެނެގާލްގެ ރައީސް މެކީ ސަލް -- އޭޕީ

އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިން ސެނެގާލަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ސެނެގާލަށް ކުރައްވާ ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގެ އިތުރުން ރުވާންޑާއާއި، ދެކުނު އެފްރިކާ އަދި މޮރިޝަސްއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ސެނެގާލްގެ ވެރިރަށް ޑަކާރ އިން ރައީސް ޝީއަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ އެގައުމުގެ ރައީސް މެކީ ސަލްއެވެ.

މިއީ މި ދެ ލީޑަރުންގެ ތިންވަނަ ބައްދަލުވުން ކަމަށްވާއިރު ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ގިނަ އެއްބަސްވުންތަކެއް ފެނިގެންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސެނެގާލްގައި މަގުބޫލް ކުޅިވަރެއްކަމަށްވާ ރެސްލިންއަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހަދާފައިވާ އެރީނާ، ރައީސް ސަލް އާއި ޝީ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރެއްވާނެ ކަމަށްވެސް ބެލެވެއެވެ.

ފްރާންސްއަށްފަހު ޗައިނާއަކީ މިހާރުވެސް ސެނެގާލްގެ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިވެރިޔާއެވެ.

ޗައިނާއިން ސެނެގާލަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޒަންގ ޝުން އާއި ހަވާލާދީ އެގައުމުގެ މީޑިއާތަކުގައި މާޗް މަހު ބުނެފައި ވާގޮތުގައި 2017 ވަނަ އަހަރުވެސް ޗައިނާއިން ސެނަގާލްގައި 100 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެފްރިކާއަކީ ޗައިނާގެ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިވެރިޔާއެވެ. ޝީގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ޗައިނާގެ ރިޔާސަތުގެ ދައުރު ކަނޑައެޅިފައި އޮތް އޮތުން އުވާލެއްވުމަށްފަހު ދެ ވަނަ ދައުރު ފެއްޓެވުމަށްފަހު ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދެވަނަ ދަތުރުފުޅެވެ.

ރުވާންޑާއަށް ރައީސް ޝީ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ ޗައިނާގެ ރައީސަކު އެ ގައުމަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.

ރުވާންޑާއަށްފަހު ޝީ ވަޑައިގަންނަ ވާނީ ދެކުނު އެފްރިކާއަށެވެ. ބްރެޒިލް، ރަޝިއާ، އިންޑިއާ ،ޗައިނާ، އަދި ސައުތު އެފްރިކާ ހިމެނޭ ގޮތުން އުފައްދާފައިވާ ބްރިކްސްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޝީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އެފްރިކާގެ ދަތުރުފުޅުގެ އެންމެ ފަހު މަންޒިލަކީ މޮރިޝަސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް