13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:45

ރީމެކްސް ޝޯރޫމް ހުޅުވުން

ރީމެކްސްގެ އާ ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފި

  • ޝޯރޫމް ހުންނާނީ ނިކަގަސް މަގުގައި
  • ޝޯރޫމުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 21 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 20:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  6. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  7. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
  8. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން


ރީމެކްސް ޝޯރޫމްގެ ވެރި ފަރާތް މުހައްމަދު ޝަމީޒު ރާއްޖެޓީވީއަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރީމެކްސްގެ އާ ޝޯރޫމެއް ޖުލައި 9 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ ނިކަގަސް މަގުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

ރީމެކްސްއަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެކެވެ.

ރީމެކްސް ޝޯރޫމްގެ ވެރިފަރާތް މުހައްމަދު ޝަމީޒު ވިދާޅުވީ އައިބޭ މެދުވެރިކޮށް ދެ އަހަރު ދުވަސްވަންދެން ރީމެކްސް ބްރޭންޑްގެ ސާމާނު ވިއްކުމަށް ފަހު ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބުމުން، ސީދާ ރީމެކްސް ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮޑަކްޓްތައް ގެންނަން ނިންމި ކަމަށެވެ. އަދި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން ރީމެކްސް ކުންފުންޏާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޝޯރޫމް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ރީމެކްސް ޝޯރޫމުން ލިބެން ހުރި ބައެއް ސާމާނުތަކަށް ބަލާއިރު ފޯނު ކަވަރާއި ޔޫއެސްބީ ކޭބަލްއާ ހެޑްސެޓްގެ އިތުރުން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި ޕޯޓަބަލް މިކްސަރ ހިމެނެއެވެ. އެ ޝޯރޫމުން ވިއްކަން ހުރި ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓަކުން ވޮރެންޓީ ލިބޭއިރު އެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ކޮލެޓީވާނެ ކަމަށް ޝޯރޫމުން ބުނެއެވެ.

އެ ޝޯރޫމުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ވެސް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. 

ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ޝޯރޫމަށް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެރިފަރާތުން ބުނެއެވެ.  

އެމެރިކާގެ މަޔާމީގައި މައި އޮފީސް ހުންނަ ރީމެކްސް ކުންފުނި ވުޖޫދުވެފައި ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް