19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ރީމެކްސް ޝޯރޫމް ހުޅުވުން

ރީމެކްސްގެ އާ ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފި

  • ޝޯރޫމް ހުންނާނީ ނިކަގަސް މަގުގައި
  • ޝޯރޫމުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 21 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 20:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ރީމެކްސް ޝޯރޫމްގެ ވެރި ފަރާތް މުހައްމަދު ޝަމީޒު ރާއްޖެޓީވީއަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރީމެކްސްގެ އާ ޝޯރޫމެއް ޖުލައި 9 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ ނިކަގަސް މަގުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

ރީމެކްސްއަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެކެވެ.

ރީމެކްސް ޝޯރޫމްގެ ވެރިފަރާތް މުހައްމަދު ޝަމީޒު ވިދާޅުވީ އައިބޭ މެދުވެރިކޮށް ދެ އަހަރު ދުވަސްވަންދެން ރީމެކްސް ބްރޭންޑްގެ ސާމާނު ވިއްކުމަށް ފަހު ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބުމުން، ސީދާ ރީމެކްސް ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮޑަކްޓްތައް ގެންނަން ނިންމި ކަމަށެވެ. އަދި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން ރީމެކްސް ކުންފުންޏާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޝޯރޫމް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ރީމެކްސް ޝޯރޫމުން ލިބެން ހުރި ބައެއް ސާމާނުތަކަށް ބަލާއިރު ފޯނު ކަވަރާއި ޔޫއެސްބީ ކޭބަލްއާ ހެޑްސެޓްގެ އިތުރުން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި ޕޯޓަބަލް މިކްސަރ ހިމެނެއެވެ. އެ ޝޯރޫމުން ވިއްކަން ހުރި ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓަކުން ވޮރެންޓީ ލިބޭއިރު އެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ކޮލެޓީވާނެ ކަމަށް ޝޯރޫމުން ބުނެއެވެ.

އެ ޝޯރޫމުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ވެސް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. 

ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ޝޯރޫމަށް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެރިފަރާތުން ބުނެއެވެ.  

އެމެރިކާގެ މަޔާމީގައި މައި އޮފީސް ހުންނަ ރީމެކްސް ކުންފުނި ވުޖޫދުވެފައި ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް