26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

އިރާން-އެމެރިކާ

އެމެރިކާއާއިއެކު މަޝްވަރާއަށް ދިއުމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު ދެކޮޅު

  • އެމެރިކާގެ އެދުމަށް ސައުދީން ވަނީ ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކޮށްފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 21 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 19:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


އެމެރިކާގެ ފިޔަވަޅާއިއެކު އީރާނުގެ ތެލުގެ ވިޔަފާރިތަކުގައި ބައިވެރިވާ ޔޫރަޕްގެ ކުންފުނިތައް ކަންބޮޑުވޭ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާއާއިއެކު އަލުން މަޝްވަރާއަށް ދިއުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޚިޔާލަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ.

 މީގެ އިތުރުން ހާމަނާއީ ވަނީ ތެޔޮ ވިއްކުމުގައި ތެހެރާނާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަފަ ހޮރްމޫޒު ކަނޑުއޮޅި ބަންދު ކުރާނެ ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އިންޒާރު ދެއްވާފައިވާތީ ރޫހާނީއަށް ތައުރީފް ކުރައްވާފައެވެ.

އީރާނުގެ ނޫސް އޭޖެންސީ އައިއާރުއެންއޭ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެމެރިކާއާއިއެކު މަޝްވަރާ ނުކުރުމަށް ޚާމަނާއީ ނިންމެވީ އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖަވާދް ޒާރިފްއާއި އެތައް ސަފީރުންނާއި އެހެނިހެން ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި އެކުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

ޚާމަނާއީވަނީ  އެމެރިކާއާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން އޮތް ފައިދާއެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެމެރިކާގެ ބަޔާނަކަށް ނޫނީ ސޮޔަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރެވޭނެ" ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚާމަނާއީވަނީ އީރާނުގެ ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ނުކުރެވޭނަމަ ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކަށް ވެސް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނުން އީރާނުގެ ސިޔާސަތު ސާފުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރޫހާނީ ލީޑަރުގެ މިފަދަ ބަޔާނެއް އައިސްފައިމިވަނީ އެމެރިކާއިން އިރާނަށް އަޅާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެޅުމުގެ ކުރިން އީރާނުގެ ތެޔޮ އުފުލައިދޭ އުޅަނދުތަކުގެ ދަތުރުތައް މަޑުމަޑުން ހުއްޓާލަން ފަށާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް