11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

ކޭ އެފްސީ

މާލޭގައި ކޭއެފްސީ ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ!

  • ކޭއެފްސީގެ އައުޓްލެޓްތައް 120 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުގައި ހުރޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 21 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 18:58 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  6. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  7. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


އަމީނީ މަގުގައި މާލެ ސްކޮއާގައި ހަދާފައިވާ ކޭއެފްސީ އައުޓްލެޓް -- ޓްވިޓަރ

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކޭއެފްސީގެ އައުޓްލެޓް މާލޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ކުކުޅުން އުފައްދާ ތަފާތު ކެއުންތަކަށް މަޝްހޫރު ކޭއެފްސީގެ ރާއްޖޭގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ބުނެފައި ވަނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މާލޭގައި ކޭއެފްސީ ހުޅުވާނެ ކަމަށާއި ފުރަތަމަ 100 ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޭއެފްސީގެ ހާއްސަ ޓީޝާޓެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ކޭއެފްސީގެ އައުޓްލެޓް ހުންނަނީ ޕިއްޒާ ހަޓާ ކައިރީ، އަމީނީ މަގުގެ މާލެ ސްކޮއާގައެވެ.

ރަސްފަންނު ޕެވިލިއަންގައި ކޭއެފްސި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ކުރިން އަޑުތައް ފެތުރުނު ނަމަވެސް ފަހުން އެތަނުގައި ހުޅުވީ "ޗިކިން" ކިޔާ ތަނެކެވެ.

ކޭ އެފްސީއަކީ ކުކުޅުން ތަފާތު ކެއުންތައް އުފައްދާ ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެކެވެ. އެގޮތުން 120 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުގައި އެ ބެރޭންޑް 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އައުޓް މިހާރު ވެސް ހުރެއެވެ. މެކްޑޮނާލްޑް އަށް ފަހު އެންމެ އައުޓްލެޓް ގިނައީ ކޭއެފްސީގެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އައްލާ އައްޑޫ ހިތަދޫ

5 މަސް ކުރިން

މާލޭގަ ކޭ އެފްޗީ މާލޭ ގަ 25 ބުރިޣެ ހޮސްޕިޓާލް މާލޭގައި 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބުރިޖް މާލޭ ގައި ހުރިހާކަމެއް . އަހރުމެން ރާޖެތެރޭމީހުން ނަށް ކަމެއްކޮއްދޭން ވެއްޖެނަމަ ކަލަގޮވާފަ ވޯޓު ޔާމީނުއަށް ދޭން ޖެހޭނީ މާގޭހޭނައްތާލާފަ ބާއްވާފަ

3
0
ފޭރިގަނޭ

5 މަސް ކުރިން

ފޯސްޓުން އުންގުފިޔަފާރިކޮޅެއް އަޔަސް ފޭރިގަނޭ، ނޫނީ ހަމައިން ނެއްޓޭވަރުގެ ޓެކުސްނަގާ