20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ކޭ އެފްސީ

މާލޭގައި ކޭއެފްސީ ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ!

  • ކޭއެފްސީގެ އައުޓްލެޓްތައް 120 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުގައި ހުރޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 21 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 18:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  5. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  8. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!


އަމީނީ މަގުގައި މާލެ ސްކޮއާގައި ހަދާފައިވާ ކޭއެފްސީ އައުޓްލެޓް -- ޓްވިޓަރ

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކޭއެފްސީގެ އައުޓްލެޓް މާލޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ކުކުޅުން އުފައްދާ ތަފާތު ކެއުންތަކަށް މަޝްހޫރު ކޭއެފްސީގެ ރާއްޖޭގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ބުނެފައި ވަނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މާލޭގައި ކޭއެފްސީ ހުޅުވާނެ ކަމަށާއި ފުރަތަމަ 100 ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޭއެފްސީގެ ހާއްސަ ޓީޝާޓެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ކޭއެފްސީގެ އައުޓްލެޓް ހުންނަނީ ޕިއްޒާ ހަޓާ ކައިރީ، އަމީނީ މަގުގެ މާލެ ސްކޮއާގައެވެ.

ރަސްފަންނު ޕެވިލިއަންގައި ކޭއެފްސި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ކުރިން އަޑުތައް ފެތުރުނު ނަމަވެސް ފަހުން އެތަނުގައި ހުޅުވީ "ޗިކިން" ކިޔާ ތަނެކެވެ.

ކޭ އެފްސީއަކީ ކުކުޅުން ތަފާތު ކެއުންތައް އުފައްދާ ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެކެވެ. އެގޮތުން 120 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުގައި އެ ބެރޭންޑް 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އައުޓް މިހާރު ވެސް ހުރެއެވެ. މެކްޑޮނާލްޑް އަށް ފަހު އެންމެ އައުޓްލެޓް ގިނައީ ކޭއެފްސީގެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އައްލާ އައްޑޫ ހިތަދޫ

2 މަސް ކުރިން

މާލޭގަ ކޭ އެފްޗީ މާލޭ ގަ 25 ބުރިޣެ ހޮސްޕިޓާލް މާލޭގައި 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބުރިޖް މާލޭ ގައި ހުރިހާކަމެއް . އަހރުމެން ރާޖެތެރޭމީހުން ނަށް ކަމެއްކޮއްދޭން ވެއްޖެނަމަ ކަލަގޮވާފަ ވޯޓު ޔާމީނުއަށް ދޭން ޖެހޭނީ މާގޭހޭނައްތާލާފަ ބާއްވާފަ

3
0
ފޭރިގަނޭ

2 މަސް ކުރިން

ފޯސްޓުން އުންގުފިޔަފާރިކޮޅެއް އަޔަސް ފޭރިގަނޭ، ނޫނީ ހަމައިން ނެއްޓޭވަރުގެ ޓެކުސްނަގާ