19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ކޭ އެފްސީ

މާލޭގައި ކޭއެފްސީ ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ!

  • ކޭއެފްސީގެ އައުޓްލެޓްތައް 120 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުގައި ހުރޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 21 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 18:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  7. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


އަމީނީ މަގުގައި މާލެ ސްކޮއާގައި ހަދާފައިވާ ކޭއެފްސީ އައުޓްލެޓް -- ޓްވިޓަރ

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކޭއެފްސީގެ އައުޓްލެޓް މާލޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ކުކުޅުން އުފައްދާ ތަފާތު ކެއުންތަކަށް މަޝްހޫރު ކޭއެފްސީގެ ރާއްޖޭގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ބުނެފައި ވަނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މާލޭގައި ކޭއެފްސީ ހުޅުވާނެ ކަމަށާއި ފުރަތަމަ 100 ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޭއެފްސީގެ ހާއްސަ ޓީޝާޓެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ކޭއެފްސީގެ އައުޓްލެޓް ހުންނަނީ ޕިއްޒާ ހަޓާ ކައިރީ، އަމީނީ މަގުގެ މާލެ ސްކޮއާގައެވެ.

ރަސްފަންނު ޕެވިލިއަންގައި ކޭއެފްސި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ކުރިން އަޑުތައް ފެތުރުނު ނަމަވެސް ފަހުން އެތަނުގައި ހުޅުވީ "ޗިކިން" ކިޔާ ތަނެކެވެ.

ކޭ އެފްސީއަކީ ކުކުޅުން ތަފާތު ކެއުންތައް އުފައްދާ ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެކެވެ. އެގޮތުން 120 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުގައި އެ ބެރޭންޑް 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އައުޓް މިހާރު ވެސް ހުރެއެވެ. މެކްޑޮނާލްޑް އަށް ފަހު އެންމެ އައުޓްލެޓް ގިނައީ ކޭއެފްސީގެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އައްލާ އައްޑޫ ހިތަދޫ

7 މަސް ކުރިން

މާލޭގަ ކޭ އެފްޗީ މާލޭ ގަ 25 ބުރިޣެ ހޮސްޕިޓާލް މާލޭގައި 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބުރިޖް މާލޭ ގައި ހުރިހާކަމެއް . އަހރުމެން ރާޖެތެރޭމީހުން ނަށް ކަމެއްކޮއްދޭން ވެއްޖެނަމަ ކަލަގޮވާފަ ވޯޓު ޔާމީނުއަށް ދޭން ޖެހޭނީ މާގޭހޭނައްތާލާފަ ބާއްވާފަ

3
0
ފޭރިގަނޭ

7 މަސް ކުރިން

ފޯސްޓުން އުންގުފިޔަފާރިކޮޅެއް އަޔަސް ފޭރިގަނޭ، ނޫނީ ހަމައިން ނެއްޓޭވަރުގެ ޓެކުސްނަގާ