19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 02 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ބޮލީވުޑް

ސްޓްރީގައި ޝްރައްދާގެ ފުރަތަމަ ފެނުން ވެސް ބިރުވެރި!

  • ކެމެރާއާ ދިމާއަށް ޝްރައްދާ އަންނަ މަންޒަރު ފެނިގެންދޭ
  • އޭނާގެ ސިފަ ރަނގަޅަށް ސާފެއް ނުވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 21 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 13:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  5. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  6. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  7. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


ޝްރައްދާ ކަޕޫރު އޭނާގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމް ސްޓްރީގެ ފެނިލުމެއް -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ވަނީ އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ބިރުވެރި މަޖާ ފިލްމް "ސްޓްރީ" ގައި ޝްރައްދާ ކަޕޫރުގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

ރާޖް ޝެއަރކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަނީ ކަޅު ހެދުމެއްގައި ފަނޑު އައްޔެއް ހުރި ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރެއަށް ކެމެރާއާ ދިމާއަށް ޝްރައްދާ އަންނަ މަންޒަރެވެ.

އެ ފޮޓޯތަކުގެ ކެޕްޝަންގައި އޭނާ ވަނީ ފޮޓޯތަކުން މީހަކު ފެނޭތޯ ފޮލޯވަރުންނާ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ. ޝެއަރކޮށްފައިވާ ހަތަރު ފޮޓޯގެ ތެރެއިން އެންމެ ކައިރިން ފެންނަ ފޮޓޯގައި ވެސް އޭނާގެ ސިފަ ރަނގަޅަށް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

 އެ ފޮޓޯތަކުގައި ޝްރައްދާ ފެނިގެންދަނީ ބިރުވެރި ގޮތަކަށް ހުރި އަންހެން ފާދިރީއެއް ގޮތަށެވެ.

ޝްރައްދާ ބުނެފައި ވަނީ މިއީ އޭނާ ބިރުވެރި މަޖާ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި ފިލްމްގެ ޝޫޓިންތައް ދިޔައީ ވަރަށް މަޖާކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި ރާޖު ކުމަރު ރާއޯއަކީ ވަރަށް ކުޅަދާނަ އެކްޓަރެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި 19 ވަނަ އައިފާ އެވޯޑްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝްރައްދާ ބުނީ ރާޖުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ދަސްވި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް