18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 11 އައްސިދަ
11 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:58
ފަތިސް 04:45

ބޮލީވުޑް

ސްޓްރީގައި ޝްރައްދާގެ ފުރަތަމަ ފެނުން ވެސް ބިރުވެރި!

  • ކެމެރާއާ ދިމާއަށް ޝްރައްދާ އަންނަ މަންޒަރު ފެނިގެންދޭ
  • އޭނާގެ ސިފަ ރަނގަޅަށް ސާފެއް ނުވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 21 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 13:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއިގެ މަގާމުން ޖާބިރު ވަކިކުރަނީ!
  2. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  3. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


ޝްރައްދާ ކަޕޫރު އޭނާގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމް ސްޓްރީގެ ފެނިލުމެއް -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ވަނީ އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ބިރުވެރި މަޖާ ފިލްމް "ސްޓްރީ" ގައި ޝްރައްދާ ކަޕޫރުގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

ރާޖް ޝެއަރކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަނީ ކަޅު ހެދުމެއްގައި ފަނޑު އައްޔެއް ހުރި ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރެއަށް ކެމެރާއާ ދިމާއަށް ޝްރައްދާ އަންނަ މަންޒަރެވެ.

އެ ފޮޓޯތަކުގެ ކެޕްޝަންގައި އޭނާ ވަނީ ފޮޓޯތަކުން މީހަކު ފެނޭތޯ ފޮލޯވަރުންނާ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ. ޝެއަރކޮށްފައިވާ ހަތަރު ފޮޓޯގެ ތެރެއިން އެންމެ ކައިރިން ފެންނަ ފޮޓޯގައި ވެސް އޭނާގެ ސިފަ ރަނގަޅަށް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

 އެ ފޮޓޯތަކުގައި ޝްރައްދާ ފެނިގެންދަނީ ބިރުވެރި ގޮތަކަށް ހުރި އަންހެން ފާދިރީއެއް ގޮތަށެވެ.

ޝްރައްދާ ބުނެފައި ވަނީ މިއީ އޭނާ ބިރުވެރި މަޖާ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި ފިލްމްގެ ޝޫޓިންތައް ދިޔައީ ވަރަށް މަޖާކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި ރާޖު ކުމަރު ރާއޯއަކީ ވަރަށް ކުޅަދާނަ އެކްޓަރެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި 19 ވަނަ އައިފާ އެވޯޑްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝްރައްދާ ބުނީ ރާޖުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ދަސްވި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް