13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ބޮލީވުޑް

ސްޓްރީގައި ޝްރައްދާގެ ފުރަތަމަ ފެނުން ވެސް ބިރުވެރި!

  • ކެމެރާއާ ދިމާއަށް ޝްރައްދާ އަންނަ މަންޒަރު ފެނިގެންދޭ
  • އޭނާގެ ސިފަ ރަނގަޅަށް ސާފެއް ނުވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 21 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 13:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި
  8. ޚަޝޯގީ އެންމެ ފަހުންބުނީ އޭނާ ހާސްވަނީއޭ: ރިޕޯޓަރެއް


ޝްރައްދާ ކަޕޫރު އޭނާގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމް ސްޓްރީގެ ފެނިލުމެއް -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ވަނީ އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ބިރުވެރި މަޖާ ފިލްމް "ސްޓްރީ" ގައި ޝްރައްދާ ކަޕޫރުގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

ރާޖް ޝެއަރކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަނީ ކަޅު ހެދުމެއްގައި ފަނޑު އައްޔެއް ހުރި ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރެއަށް ކެމެރާއާ ދިމާއަށް ޝްރައްދާ އަންނަ މަންޒަރެވެ.

އެ ފޮޓޯތަކުގެ ކެޕްޝަންގައި އޭނާ ވަނީ ފޮޓޯތަކުން މީހަކު ފެނޭތޯ ފޮލޯވަރުންނާ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ. ޝެއަރކޮށްފައިވާ ހަތަރު ފޮޓޯގެ ތެރެއިން އެންމެ ކައިރިން ފެންނަ ފޮޓޯގައި ވެސް އޭނާގެ ސިފަ ރަނގަޅަށް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

 އެ ފޮޓޯތަކުގައި ޝްރައްދާ ފެނިގެންދަނީ ބިރުވެރި ގޮތަކަށް ހުރި އަންހެން ފާދިރީއެއް ގޮތަށެވެ.

ޝްރައްދާ ބުނެފައި ވަނީ މިއީ އޭނާ ބިރުވެރި މަޖާ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި ފިލްމްގެ ޝޫޓިންތައް ދިޔައީ ވަރަށް މަޖާކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި ރާޖު ކުމަރު ރާއޯއަކީ ވަރަށް ކުޅަދާނަ އެކްޓަރެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި 19 ވަނަ އައިފާ އެވޯޑްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝްރައްދާ ބުނީ ރާޖުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ދަސްވި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް