17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ފުޓްބޯޅަ

އާސެނަލް އަށް ޕަޔެޓް ބޭނުމެއް ނުވޭ: ވެންގާ

  • އާސެނަލްގެ ސްކޮޑު މިހާރު ވަނީ އިތުރަށް ވަރުގަދަވެފައި: ވެންގާ
  • ޕަޔެޓްއަށްވުރެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން މިވަގުތު އާސެނަލްގައި އެބަތިބި: ވެންގާ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 23 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 12:48 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


އާސެން ވެންގާ (ކ) އާއި ޑިމިޓްރީ ޕަޔެޓް (ވ) -- ގޫގުލް

އާސެނަލް އަށް އެވަޓަންގެ އެޓޭކިންގް މިޑްފިލްޑާ ޑިމިޓްރީ ޕަޔެޓް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ބާންލީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ވެންގާ ބުނީ އާސެނަލް އަށް ޕަޔެޓް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި، އެޓީމުގައި ޕަޔެޓްއަށްވުރެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން މިވަގުތު އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

ވެންގާ ބުނީ ޕަޔެޓް އަކީ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިވަގުތު ހޯދަމުން އަންނަ މަގާމަށް ޕަޔެޓް ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ޕަޔެޓް ކުޅެމުން އަންނަ މަގާމަށް ކުޅޭ ވަރަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިން މިވަގުތުވެސް ޓީމުގައި އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

ވެލްބެކް ޓީމަށް އެނބުރި އައިކަން ފާހަގަކުރަމުން ވެންގާ ބުނީ މިހާރު ސްކޮޑު އިތުރަށް ވަރުގަދަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ބުނީ ސްކޮޑާ އަދިވެސް ގުޅެން ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

ބާންލީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ނިކުންނައިރު، އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވެ ބެލެރިން، ޖިރޫ އަދި ގިބްސް ވަނީ ސްކޮޑާ ގުޅިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަނިޔާގެ ސަބަބުން ތިއޯ ވޮލްކޮޓް، މެތިއު ޑިބުޗީ، ޕީޓާ މަޓަސެކާ އަދި ސަންޓީ ކަޒޯލާ އަށް އެ މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް