16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޖަރުމަނުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ

ޖަރުމަނު ބަހެއްގެތެރޭ ވަޅިން ހަމަލާދީ 14 މީހުން ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި

  • ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު
  • ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކަމަށް އަދި ބެލެވިފައެއް ނުވޭ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 20 ޖުލައި 2018 | ހުކުރު 21:31 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ޖަރުމަނުގައި ފުލުހުން ދަމާފައިވާ -- ބީބީސީ

ޖަރުމަނުގެ ލޫބެކް ސިޓީގައި ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ބަހެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު ވަޅިން ހަމަލާ ދީ 14 މީހުން ޒަޚަމް ކޮށްލައިފިއެވެ.

އަނިޔާ ލިބުނު އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެފައިވާއިރު ޖުމްލަ އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންގެ އަދަދު ނޭގޭކަމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތް ތެރިވި އޮފިޝަލަކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެހަމަލާގައި އެކަކު ވެސް މަރުވެފައި ނުވާ ކަމަށް އެ އޮފިޝަލު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ހަމަލާގައި 14 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ލޯކަލް ނޫސް އިދާރާއަކުންނެވެ.

ހަމަލާދިން މީހާ ވަގުތުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާއިރު އޭނާ ހަމަލާ ދިން ސަބަބެއް އަދިއެއް އެގިފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ ހަމަލާ ދޭން ފަށައިފައި ވަނީ މުސްކުޅި މީހަކަށް ޒުވާނަކު ގޮޑި ދިނުމާއި ގުޅިގެން، އެ ޒުވާނާއަށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެ ސިޓީގެ ގަޑިން މެންދުރު 13:30 ހާއިރު ދިން މިހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމް ޚަމަލާއެއް ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރުން އަދި ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް