26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

ޖަރުމަނުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ

ޖަރުމަނު ބަހެއްގެތެރޭ ވަޅިން ހަމަލާދީ 14 މީހުން ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި

  • ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު
  • ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކަމަށް އަދި ބެލެވިފައެއް ނުވޭ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 20 ޖުލައި 2018 | ހުކުރު 21:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
  4. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
  5. ކަސްޓަމްސްގެ އިސް މުވައްޒަފުންތަކެއް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  6. މުލިއާގެއިން ނެރުނީ ކޯންޗެއް ހެއްޔެވެ؟
  7. ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލާ، ޝްރެޑް ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި
  8. އަޅުގަނޑަށް އޮތީ 19 އަހަރުގެ ހުކުމެއް ކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި: އިލްހާމް


ޖަރުމަނުގައި ފުލުހުން ދަމާފައިވާ -- ބީބީސީ

ޖަރުމަނުގެ ލޫބެކް ސިޓީގައި ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ބަހެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު ވަޅިން ހަމަލާ ދީ 14 މީހުން ޒަޚަމް ކޮށްލައިފިއެވެ.

އަނިޔާ ލިބުނު އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެފައިވާއިރު ޖުމްލަ އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންގެ އަދަދު ނޭގޭކަމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތް ތެރިވި އޮފިޝަލަކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެހަމަލާގައި އެކަކު ވެސް މަރުވެފައި ނުވާ ކަމަށް އެ އޮފިޝަލު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ހަމަލާގައި 14 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ލޯކަލް ނޫސް އިދާރާއަކުންނެވެ.

ހަމަލާދިން މީހާ ވަގުތުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާއިރު އޭނާ ހަމަލާ ދިން ސަބަބެއް އަދިއެއް އެގިފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ ހަމަލާ ދޭން ފަށައިފައި ވަނީ މުސްކުޅި މީހަކަށް ޒުވާނަކު ގޮޑި ދިނުމާއި ގުޅިގެން، އެ ޒުވާނާއަށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެ ސިޓީގެ ގަޑިން މެންދުރު 13:30 ހާއިރު ދިން މިހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމް ޚަމަލާއެއް ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރުން އަދި ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް