17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ކެޑްބަރީ ޗޮކްލެޓް

ކެޑްބަރީ ޗޮކްލެޓްގެ 'ލޯ ޝުގަރ' މާކެޓަށް ނެރެނީ

  • މި ޗޮކްލެޓްގައި ހަކުރު 30 އިންސައްތަ ދަށް ވާނެ
  • މިއަންނަ އަހަރު އެ ޗޮކްލެޓް މާކެޓަށް ތައާރަފު ކުރެވިގެންދާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 20 ޖުލައި 2018 | ހުކުރު 19:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  4. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  7. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ކެޑްބަރީ ޗޮކްލެޓްގެ 'ލޯ ޝުގަރ' މާކެޓަށް ނެރެނީ -- ބީބީސީ

މަޝްހޫރު ޗޮކްލެޓް ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ކެޑްބަރީ ޑެއިރީ މިލްކް ޗޮކްލެޓްގެ 'ލޯ ޝުގަރ' މާކެޓަށް ނެރެން އެ ކުންފުނިން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އެގޮތުން އެ ކުންފުނިން މާކެޓަށް މުޅިން އަލަށް ނެރުމަށް ނިންމާފައިވާ 'ލޯ ޝުގަރ' ޗޮކްލެޓްގެ ހަކުރު 30 އިންސައްތަ އަށް ދަށް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މިއަންނަ އަހަރު އެ ޗޮކްލެޓް މާކެޓަށް ތައާރަފު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މިއީ ދުނިޔޭގައި ފަލަވާ ބަލި ގިނަވުމުން އެކަން ދަށް ކުރުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން އިތުރަށް ބުނީ 'ލޯ ޝުގަރ' ޗޮކްލެޓް އުފެއްދުމަށް ދެ އަހަރު ހޭދަވިއިރު 20 ސައިންޓިސްޓުންނާއި ނިއުޓްރިޝަނިސްޓުން ބޭނުންވި ކަމަށެވެ.

ކެޑްބަރީ ޗޮކްލެޓްގެ 'ލޯ ޝުގަރ' ވާޝަން މާކެޓަށް ނެރުނު ނަމަވެސް މިހާރު މާކެޓުގައި ހުރި ޗޮކްލެޓްތައް އެ ކުންފުނިން ވިއްކަމުންދާނެކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.  

މިދިޔަ އަހަރު ޕަބްލިކް ހެލްތް އިންގްލޭންޑުން ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ފުޑް އިންޑަސްޓްރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ކުންފުނިތަކުން އުފައްދާ ބާވަތްތަކުގައި ހަކުރު ހުންނަ އިންސައްތަ މަދު ކުރުމަށް ޗެލެންޖް ކޮށްފައެވެ.  

ކެޑްބަރީ ޗޮކްލެޓަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި އަބަދުވެސް މަޝްހޫރު ބްރޭންޑަކަށްވެފައިވާއިރު އެ ކުންފުނިން އުފައްދާފައިވަނީ 1905 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް