19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ކުރެހުންތައް ދައްކާލުން

ލެކިއުޓުން މޯލްޑިވްސް އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީ އާއި ގުޅިގެން އެލީޝާގެ ކަރުދާހުން ކަނޑުއަޑި ދައްކާލައިފި

 • އެގްޒިބިޝަން ކުރިއަށްދާނީ ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
 • ޕޭޕާކަޓްތަކުން ދައްކުވައިދޭނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުއަޑީގެ ދިރުންތައް
 • 12 އާރޓްވޯކް ލެކިއުޓުގައި ޑިސްޕްލޭ ވަނީ ކުރެވިފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 20 ޖުލައި 2018 | ހުކުރު 15:50 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
 2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
 3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
 6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
 7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
 8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


އަލީޝާ ރާއްޖެޓީވީއަށް އިންޓަވިއު ދެނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ލެކިއުޓުން މޯލްޑިވްސް އިން މޯލްޑިވްސް އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީ (މެކް) އާއި ގުޅިގެން އެލީޝާ އަބްދުލްހަންނާންގެ ޕޭޕާކަޓް އާރޓްވޯކް ދައްކާލައިފިއެވެ.

ކުރެހުންތައް ދައްކާލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައި ވަނީ މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ ލެކިއުޓް ފިހާރައިގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ. މި އެގްޒިބިޝަން ކުރިއަށްދާނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޕޭޕާކަޓް އާރޓްވޯކް އަކީ ވަކި ޑިޒައިންނަކަށް ނުވަތަ ވަކި އެއްޗެއް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ޝީޓެއް ކަފައިގެން ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ. މި އާރޓްވޯކްގެ މަސައްކަތްކުރާއިރު އެ ޝީޓްގެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ހަލާކުވިޔަސް އެ މަސައްކަތް ބޭކާރުވީއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން އެލީޝާ ބުނީ ޕޭޕާކަޓްތަކުން ދައްކުވައިދޭނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުއަޑީގެ ދިރުންތައް ކަމަށާއި 12 އާރޓްވޯކް ލެކިއުޓުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ 12 އާރޓްވޯކް ހެދުމަށްޓަކައި ދޮޅުމަސް ހޭދަވި ކަމަށްވެސް އެލީޝާ ބުންޏެވެ.

އެލީޝާ އިތުރަށް ބުނީ އާރޓްވޯކްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވީ މަޑީގެ އާރޓްވޯކް ހެދުމަށްޓަކައި ކަމަށާއި އެގޮތުން އެ މަސައްކަތަށް 8 ގަޑިއިރު ހޭދަވި ކަމަށެވެ.

 

އެލީޝާ މި މަސައްކަތް މީގެ 3 އަހަރު ކުރިން ފެށީ ގޭގައި ހުރެގެން މަސައްކަތެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.

އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީން ވަނީ މީގެ 11 މަސް ކުރިން އަހްމަދު އަޒްމީ (ބާޗީ) ގެ ކުރެހުންތައް ދައްކާލާފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް