20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 01 އަތަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ކެރެލާގައި ފެން ބޮޑުވުން

ކެރެލާގައި ފެންބޮޑުވެ 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

  • ބައެއް އަވަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ކިސަޑު ފޭބުމުގެ ހާދިސާތައް ވަނީ ހިނގާފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 19 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 20:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!


ކެރެލާގެ ގޮނޑުދޮށް: ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައި -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިންޑިއާގެ ކެރެލާގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން 16 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ކެރެލާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ކެރެލާގެ އަވަށްތައް ކަމަށްވާ ކޮއްޓަޔަމް، އަލަޕޫޒާ އަދި އިޑުއްކިއަށް ދަނީ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުންނެވެ. މިއީ ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިހާ ގިނަ އަދަދަކަށް ވާރޭ ވެހުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި މީހުން މަރުވީ ބައެއް އަވަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ކިސަޑު ފޭބުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ކެރެލާގެ އަވަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ 10،000 އެއްހާ މީހުން ހިކިފަސް ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސް ފޯސް އިން ބުނެއެވެ. އެ ފޯސް އިން ބުނީ އެ ހިސާބުން މީހުން ރިލީފް ކޭމްޕްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި އިސްކަން ދެނީ މުސްކުޅިންނާއި ބަލިމީހުންނަށް ކަމަށެވެ.

ކެރެލާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އެތައް ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިފައިވާއިރު މިއީ ފާއިތުވެދިޔަ ފަސްއަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ކެރެލާގައި މިއަހަރު ވަނީ 18 ޕަސެންޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ވާރޭ ވެހިފައިވާ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ރިލީފް ކޭމްޕްތައް ވެސް ވަނީ ޖަހާފައެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ފަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ކެރެލާއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް